Infravation


Infravation is een samenwerkingsverband van wegbeheerders uit negen Europese landen (Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Denemarken, Noorwegen, Zweden, IJsland en Nederland) en de Verenigde Staten en Israël. Rijkswaterstaat is coördinator van het Infravation-programma.

Infravation had als doel om veelbelovende innovaties in aanleg en het onderhoud van wegen en bruggen versneld toe te passen. Door de toepassing ervan moeten de kosten, verkeershinder en belasting voor het milieu afnemen. In oktober 2018 vond in Rotterdam de succesvolle slotconferentie plaats. Eind december is het programma 2018 afgerond.

infravation

Werkend in de praktijk

Binnen Infravation zijn negen innovatieprojecten gefinancierd (tien miljoen euro). De omschrijving ervan en de belangrijkste resultaten zijn te vinden op de Infravation-website. De innovaties zijn afgeleverd in TRL 7: ze zijn getest en werken in de praktijk. Om de innovaties commercieel beschikbaar te maken, is opschaling nodig. Er is eerst praktijkervaring nodig, voordat een innovatie grootschalig kan worden toegepast.

De meest kansrijke innovaties voor Rijkswaterstaat zijn die van:

  • SUREBRIDGE: lagere levenscycluskosten van stalen en betonnen bruggen door versterking met composieten.
  • HEALROAD: zelf herstellend asfalt door toevoegen staalvezels aan asfalt. Verwarmen met inductie leidt tot herstel.

Voor de toepassing van beide innovaties worden locaties op het areaal van Rijkswaterstaat gezocht waar de innovatie voor de eerste keer toegepast kan worden.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Wegen
Technology Readiness Level
TRL 7

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.