Ultrastil Wegdek


Met de verwachte groei van het verkeer op de weg en meer bebouwing rondom de snelweg neemt de geluidshinder voor omwonenden toe. Het voorkomen van overschrijding van geluidsnormen is met name in stedelijk gebied een uitdaging.

Foto 1 ulltrastil wegdek

Het doel van Ultrastil Wegdek (USW) is om nieuwe, stille deklagen voor snelwegen te ontwikkelen. Deze moeten leiden tot een flinke geluidsreductie ten opzichte van de stilste producten die nu worden toegepast. Ook moeten ze een levensduur hebben van minstens 7 jaar. De toepassing van USW kan ertoe leiden dat we minder geluidsschermen en verdiepte liggingen van snelwegen nodig hebben om aan de geluidsnormen te voldoen. Door het aanbrengen van USW wordt minder geluid geproduceerd waardoor meer mogelijkheden en ruimte kan ontstaan voor woningbouw rond de snelwegen, binnen de geldende geluidsnormen.

Voortgang

Uit de business case die is opgesteld, blijkt dat we USW kunnen toepassen op ongeveer 150 kilometer rijbaan. De resultaten van de productontwikkeling en de daaropvolgende uitgevoerde testen zijn bemoedigend om de volgende fase van praktijktesten in te gaan. 3 verschillende soorten USW zijn getest in een laboratorium, zowel in droge als in natte omstandigheden. De USW-elementen waren 2 bij 2 meter groot en we hebben een constructie gebouwd waarbij vrachtwagenwielen over de elementen heen reden. Het onderzoek heeft uitgewezen dat de geteste elementen een verwachte levensduur hebben van ongeveer 7 jaar of langer.

Verder testen

In een eventueel volgende fase van het project is het nodig om de producten verder te testen op proefvakken. Deze testen zorgen voor inzicht in de levensduur, de veiligheid, de levenscycluskosten en de akoestische degradatie. Daarnaast is het nodig om een beeld te krijgen van de impact op het milieu, zoals de CO2-voetafdruk, en de mate van circulariteit. Dergelijke testen zijn standaard bij de introductie van nieuwe deklagen.

IenW beraadt zich momenteel op het vervolgtraject waarbij een afweging zal worden gemaakt tussen de kosten van de volgende fase en de verwachten baten (besluitvorming naar verwachting eind 2020).


Sticker Launching Customer