Innovaties Kustlijnzorg


Elk jaar onderhouden we onze kust met gemiddeld 12 miljoen m3 zand. De kustsuppleties zorgen voor veel CO2-uitstoot. Rijkswaterstaat wil de kustlijnzorg verduurzamen met slimme, kostenefficiënte innovaties. Dat doen we met een nieuwe manier van aanbesteden: het innovatiepartnerschap. Samen met bedrijven onderzoeken we stapsgewijs óf, en zo ja, hoe kansrijk innovaties zijn.

Voortgang

De eerste aanbesteding vond plaats in 2019. Bedrijven, kennisinstellingen en innovatieve pioniers hebben de uitdaging opgepakt en zijn gekomen met een brede stroom van concepten, plannen en prototypes. Dat leverde 6 innovatiepartnerschappen op. De innovaties richten zich op het benutten van natuurlijke krachten zoals wind en stroming of het gebruik van duurzame energiebronnen, al dan niet in combinatie met energiebesparende technieken.

Zo werkt ingenieursbureau Sweco met partners aan een Zandwindmolen. Wind wordt als energiebron gebruikt wat voor een continu, geleidelijk win- en suppletieproces zorgt. Het effect is veel minder uitstoot en minder impact op de biodiversiteit. Adviesbureau Bureau Waardenburg werkt met partners aan de Zandvleugel. Hierbij wordt natuurlijke stroming gebruikt om sedimentatie van zand te sturen. Dit zijn slechts 2 van de 6 innovaties die nu verder worden ontwikkeld.

2e aanbestedingsronde opgestart

Als een innovatie succesvol alle fases doorloopt, dan past Rijkswaterstaat deze vanaf 2024 ten minste 1 keer toe in het reguliere kustonderhoud. Dit jaar is een 2e aanbestedingsronde opgestart om aanvullende ideeën op te halen en mogelijk nieuwe partnerschappen aan te gaan.

Foto 1 innovaties in de kustlijnzorg


Sticker Launching Customer