Wilgen in de Deltagoot


Rijkswaterstaat onderzoekt voortdurend hoe Nederland effectief beschermd kan worden tegen overstromingen. Waar mogelijk wordt de gereedschapskist uitgebreid. Een voorbeeld van een mogelijk instrument is het werken met natuurlijke processen en materialen. Natuurlijke vegetatie kan leiden tot lagere dijken en tegelijkertijd een invulling geven aan de doelstellingen van Natura2000.

In de zomer van 2018 onderzocht Rijkswaterstaat of wilgen voor een dijk een effectieve golfdempende werking hebben. Er zijn verschillende tests uitgevoerd in de 300 meter lange kunstmatige Deltagoot van Deltares. Golven van zo'n 4 meter hoog zijn losgelaten op 40 meter echt wilgenbos om te kijken of deze vegetatie overstromingsrisico's kan beperken.

IMG_7893 (1)

Beperkte demping

Uit de eerste resultaten blijkt dat de demping beperkt is in deze kunstmatige condities. Golven kunnen verhoogd worden door de wind en de wilgen kunnen bijvoorbeeld door brand of rotting hun golfdempende werking verliezen en daarmee ook hun betrouwbaarheid als bescherming tegen overstromingen.

Geslaagd experiment

De proef met de wilgen eindigt met het nader uitwerken van de resultaten. Ondanks de negatieve uitkomst is het experiment wel geslaagd te noemen. Rijkswaterstaat weet nu immers zeker dat wilgen geen betrouwbare golfdemper zijn. De proef deed Rijkwaterstaat samen met Deltares, Boskalis en Van Oord.


Projectsoort
Niet van toepassing
Thema
Watersystemen
Technology Readiness Level
TRL 3
TRL 3

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.