Adaptatiepaden


In het Deltaprogramma staat adaptief deltamanagement centraal: de deelnemers kijken naar de lange termijnopgaven en nemen steeds op tijd de maatregelen die op dat moment nodig en betaalbaar zijn. Zo wordt er flexibel ingespeeld op nieuwe kansen en nieuwe inzichten.

Het versterken van dijken is zo'n lange termijnopgave. Momenteel wordt meestal gekozen voor het verstevigen met grond, omdat dit de goedkoopste methode is. Het gebruik van constructieve elementen als dijkverbeteringsmethode is een aantrekkelijk alternatief – zeker waar geen ruimte is voor grondverbetering. Uit een nieuwe methode van grondonderzoek (met behulp van het Critical State Soil Mechanics-model) blijkt bijvoorbeeld dat afgekeurde dijken met constructieve elementen toch goedgekeurd kunnen worden.

adap

Verre vooruitblik

Voor adaptief deltamanagement is het belangrijk om te weten wat de effecten van de verschillende dijkverbeteringsmethodes zijn op de lange termijn. Deze blik (ver) vooruit ontbreekt vaak als er beslissingen over dijkversteviging worden genomen. Het versterken van dijken gebeurt nog vaak voor de komende 100 jaar.

Beslissingstraject

Een goede tool kan helpen om verder te kijken. Het project Adaptiepaden is bedoeld om een overzichtelijk adaptief beslissingstraject te maken voor dijkverbeteringen. Dat moet inzicht geven hoe beslissingen van nu invloed hebben op de toekomst. Het beslissingstraject moet hulp bieden bij nieuwe dijkverbeteringen waar een constructieve oplossing wordt overwogen.

Daarnaast moet de tool meer duidelijkheid geven bij bestaande dijken die uitgebreid of verstevigd moeten worden, maar waarvan de constructieve verstevigingen zijn afgekeurd. De tool is nu voor damwanden en vernageling uitgewerkt en geeft interessante inzichten. In 2019 zal Rijkswaterstaat verder werken aan de tool om ook voor andere constructieve elementen meer inzicht te krijgen in wat de beslissing van nu voor een invloed heeft op de toekomst.

Voortgang van het afgelopen jaar

In 2019 is er verder gewerkt aan de adaptatiepaden voor damwanden en vernageling. Er is een stripverhaal gemaakt die een verduidelijking geeft aan de paden.

Adaptatiepaden stopt, discussie blijft

Adaptatiepaden lijken toch niet de juiste systematiek om inzichtelijk te krijgen hoe beslissingen over dijkverbetering invloed hebben op de toekomst. Er blijft veel discussie rondom de knooppunten.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Watersystemen
Technology Readiness Level
TRL 3

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.