Incidenten voorspellen


Het grote aantal weggebruikers op het drukbezette Nederlandse wegennet leidt dagelijks tot aanzienlijke files. Eén van de oorzaken van deze dagelijkse files zijn incidenten met blikschade, gewonden en mogelijk dodelijke slachtoffers. Rijkswaterstaat is bezig met verschillende initiatieven en partnerschappen die erop gericht zijn om gebruik te maken van de mogelijkheden van data-analyse, IoT en artificial intelligence.

Dit project draagt bij aan het voorspellen van Verkeersincidenten op het hoofdwegennet en moet worden gezien als een nieuwe informatielaag naast de bestaande real-time meldingen van incidenten die nu langs verschillende kanalen binnenkomen. Daarnaast draagt dit project ook bij de andere innovatieprojecten zoals het slim inzetten van weginspecteurs, het verbeteren van het inzetplan van de weginspecteurs, en de toekomstige ontwikkelingen van CHARM, het programma dat Rijkswaterstaat gaat helpen om in de toekomst verkeersmanagement op een goede manier vorm te blijven geven.

Dit project, incidenten voorspellen, wordt uitgevoerd in samenwerking met de Centrale informatievoorziening (CIV), Verkeer- en Watermanagement (VWM), het Data Lab, Numerico en het internationale project Data Science for Social Goods. Ook levert dit project een belangrijke bijdrage aan het uitvoeringsplan verkeersmanagement dat vorig jaar is geaccordeerd door het bestuur.

Screenshot Demo Randstad

Het operationeel krijgen van een voorspelmodel is een complex proces. Om hier een toekomstige betrouwbare dienst van te kunnen maken spelen vele aspecten een rol, waaronder een tijdruimte venster waarop voorspellingen plaats vinden, segmenteren van het wegennet voor voorspelling, het verbeteren en imputeren van trainings data, het kunnen ontsluiten van real-time data, de adoptie van een additionele informatiedienst in de operatie, het gebruik van statische en dynamische datafeatures, een goede data infrastructuur en het identificeren van blackspots.

Uitwerken voorspelplatform

Het afgelopen jaar is op basis van diverse onderzoeken een real-time voorspelplatform gemaakt. In 2019 werkt Rijkswaterstaat dit verder uit met real-time data streams. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor adoptie van deze nieuwe technologie voor het operationeel gebruik.


Projectsoort
Niet van toepassing
Technology Readiness Level
TRL 3

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.