Potentie van nieuwe databronnen (FCD) voor verkeersmodellen


Herkomst-bestemmingsgegevens zijn belangrijk voor mobiliteitsmanagement (bijvoorbeeld in het kader van de MinderHinder aanpak), beleidsanalyses, transport-planning, verkeersmodellen en vele andere toepassingen. De afdeling Modellen en Applicaties van Rijkswaterstaat is continu bezig met de verbetering van de kwaliteit van strategische verkeers- en vervoermodellen. Nieuwe bronnen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Rijkswaterstaat vindt het belangrijk om de potentie van de Floating Car Data (FCD) en GSM voor onze modellen verder te onderzoeken.

Herkomst-bestemmingsgegevens zijn belangrijk voor mobiliteitsmanagement (bijvoorbeeld in het kader van de MinderHinder aanpak), beleidsanalyses, transport-planning, verkeersmodellen en vele andere toepassingen. De afdeling Modellen en Applicaties van Rijkswaterstaat is continu bezig met de verbetering van de kwaliteit van strategische verkeers- en vervoermodellen. Nieuwe bronnen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Rijkswaterstaat vindt het belangrijk om de potentie van de Floating Car Data (FCD) en GSM voor onze modellen verder te onderzoeken.

Herkomst-bestemmingsgegevens maken het mogelijk om mobiliteitspatronen te onderzoeken en daarmee een gedetailleerder beeld van verplaatsingen door Nederland te achterhalen. Hiermee kunnen beleidsmakers beter bepalen hoe de infrastructuur moet worden uitgebreid en kunnen wegbeheerders efficiënter maatregelen nemen voor het verbeteren van de doorstroming en verminderen van hinder door bijvoorbeeld wegwerkzaamheden.

potentie databronnen

Nieuwe technieken

Traditioneel worden herkomst-bestemmingsgegevens weergegeven in matrices die geschat zijn op basis van een analyse van woonwijken en werkwijken, populatie-aantallen, sociaaleconomische gegevens, grote schaal enquêtes met interviews, en/of kentekenregistraties met veel camera’s en verkeersintensiteiten uit detectielussen. Nieuwe technieken die gebruikmaken van mobiele gegevens maken het mogelijk dit anders, efficiënter en mogelijk met betere kwaliteit te doen.

Be-Mobile voerde hiertoe een opdracht uit waarbij gevraagd werd om met behulp van analyses van FCD herkomst-bestemmingsgegevens te verkrijgen. Op de A29 Heinenoordtunnel wordt groot onderhoud uitgevoerd en 9 maanden verkeershinder verwacht. Be-Mobile werd gevraagd op basis van FCD een vergelijking aan te leveren tussen selected-link analyses op dit traject en in een vijftal gemeenten in de Hoekse Waard) en resultaten van het Nederlands Regionaal Model (NRM). Daarnaast moesten kentekenonderzoeken van 2012, 2013, 2014 en 2016 worden vergeleken met herkomst-bestemmingsdata (in maximaal 24 gebieden) uit september 2017 en hiervan moest een visualisatie komen. Van de gemeenten Cromstrijen, Strijen, Oud-Beijerland, Binnenmaas en Korendijk wordt verwacht dat zij de meeste verkeershinder zullen ondervinden.

Stand van zaken

In 2019 is het project afgerond met de levering van het eindrapport door BE-Mobile.  Het onderzoek heeft bevestigd dat dit soort gegevens een belangrijke bron kan vormen voor de verbetering van de kwaliteit van de modellen. In 2020 wordt gewerkt aan de schatting van nieuwe zogeheten Basismatrices voor het jaar 2018 waarin herkomsten en bestemmingen van autobestuurders worden vastgelegd. Daarbij maken we gebruik van een eerdere innovatie die we hebben onderzocht onder de vlag van het Corporate Innovatieprogramma van Rijkswaterstaat: het gebruik van GSM-data.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Technology Readiness Level
TRL 8

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.