Potentie van nieuwe databronnen (FCD) voor verkeersmodellen


Herkomst-bestemmingsgegevens zijn belangrijk voor mobiliteitsmanagement (bijvoorbeeld in het kader van de MinderHinder aanpak), beleidsanalyses, transport-planning, verkeersmodellen en vele andere toepassingen. De afdeling Modellen en Applicaties van Rijkswaterstaat is continu bezig met de verbetering van de kwaliteit van strategische verkeers- en vervoermodellen. Nieuwe bronnen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Rijkswaterstaat vindt het belangrijk om de potentie van de Floating Car Data (FCD) en GSM voor onze modellen verder te onderzoeken.

Herkomst-bestemmingsgegevens maken het mogelijk om mobiliteitspatronen te onderzoeken en daarmee een gedetailleerder beeld van verplaatsingen door Nederland te achterhalen. Hiermee kunnen beleidsmakers beter bepalen hoe de infrastructuur moet worden uitgebreid en kunnen wegbeheerders efficiënter maatregelen nemen voor het verbeteren van de doorstroming en verminderen van hinder door bijvoorbeeld wegwerkzaamheden.

Nieuwe technieken

Traditioneel worden herkomst-bestemmingsgegevens weergegeven in matrices die geschat zijn op basis van een analyse van woonwijken en werkwijken, populatie-aantallen, sociaaleconomische gegevens, grote schaal enquêtes met interviews, en/of kentekenregistraties met veel camera’s en verkeersintensiteiten uit detectielussen. Nieuwe technieken die gebruikmaken van mobiele gegevens maken het mogelijk dit anders, efficiënter en mogelijk met betere kwaliteit te doen.

Be-Mobile voerde hiertoe een opdracht uit waarbij gevraagd werd om met behulp van analyses van FCD herkomst-bestemmingsgegevens te verkrijgen. Op de A29 Heinenoordtunnel wordt groot onderhoud uitgevoerd en 9 maanden verkeershinder verwacht. Be-Mobile werd gevraagd op basis van FCD een vergelijking aan te leveren tussen selected-link analyses op dit traject en in een vijftal gemeenten in de Hoekse Waard) en resultaten van het Nederlands Regionaal Model (NRM). Daarnaast moesten kentekenonderzoeken van 2012, 2013, 2014 en 2016 worden vergeleken met herkomst-bestemmingsdata (in maximaal 24 gebieden) uit september 2017 en hiervan moest een visualisatie komen. Van de gemeenten Cromstrijen, Strijen, Oud-Beijerland, Binnenmaas en Korendijk wordt verwacht dat zij de meeste verkeershinder zullen ondervinden.

Conclusie

Het project is afgerond. In het eindrapport dat BE-Mobile opleverde werd geconcludeerd dat het mogelijk is om met FCD informatie over herkomsten en bestemmingen te verrijken. Dat kan de kwaliteit van modellen vergroten. In vervolg op een testproject van NDW is besloten dat het NDW herkomst- bestemmingsgegevens zal inkopen voor Amsterdam Bereikbaar. Daarnaast zal de inkoop van HB-data voor de Vervoerregio Amsterdam uitbreiden met een landelijke optie. Hierdoor is het mogelijk om te leren van de ervaringen van de regio en tegelijkertijd op korte termijn over herkomst bestemmingsgegevens te beschikken.

En toen?

In 2020 is gewerkt aan de schatting van nieuwe zogeheten Basismatrices voor het jaar 2018 waarin herkomsten en bestemmingen van autobestuurders worden vastgelegd. Daarbij maken we gebruik van een eerdere innovatie die we hebben onderzocht onder de vlag van het Corporate Innovatieprogramma van Rijkswaterstaat: het gebruik van GSM-data.

In 2021 is een project uitgevoerd waarin is verkend wat de ideale datamix is om modellen met voldoende kwaliteit te kunnen bouwen, actueel houden en beheren. Daarin werd onderkend dat monitoringsinformatie over herkomsten en bestemmingen van autoverkeer veel toegevoegde waarde zal hebben.

In 2022 proberen we expliciet te maken wat de invloed is van het gebruik van GSM-data bij het kalibreren van matrices met HB–data.

In 2023 en 2024 volgt hoostwaarschijnlijk actualisatie van het basisjaar van de modellen naar 2022. Als uiteindelijk deze data landelijk wordt aangeschaft wordt het mogelijk om de data te benutten voor  de toetsing en/of kalibratie van de basismatrices voor het personenverkeer.


Projectsoort
Niet van toepassing
Technology Readiness Level
TRL 8

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.