Roadmap IA Sourcing

Deze roadmap is tijdelijk 'under construction'.

Versie: 26 maart 2021

RWSinnoveert_Roadmaps_IAVersie: 23 maart 2021

Missie

In 2030 werkt 80% van de dynamische objecten met herbruikbare en gestandaardiseerde oplossingen voor industriële automatisering (IA). Het programma IA Sourcing is opgezet om de diversiteit aan systemen in de industriële automatisering terug te dringen door deze op een andere manier in te kopen. Hiermee streeft Rijkswaterstaat naar meer technische standaardisatie.

Het succes van het de ontwikkelopgave van IA Sourcing hangt af van succesvol ontwikkelen en toepassen van de standaarden in pilotprojecten met daarbij de inzet, kennis en expertise van Rijkswaterstaat en marktpartijen. Voor toepassing volgt de implementatie een groeipad met pilots die zijn aangewezen binnen het Vervanging- en Renovatieprogramma van Rijkswaterstaat.

Uitdagingen

Om de missie te behalen moeten we eerste stappen zetten. Hierbij lopen we nu praktisch aan tegen het volgende punt waarmee we graag samen met onze partners naar oplossingen zoeken:

  • Er moet worden aangetoond dat pilotprojecten de generiek bouwblokken inderdaad herbruikbaar zijn in verschillende objecten. Hierbij hoort ook dat de kaders en werkwijze en processen erop ingericht kunnen worden/zijn.

Om de bovenstaande praktische uitdagen te lijf te gaan, is er veel behoefte aan kennisontwikkeling. Dit is met name noodzakelijk voor de interne werkprocessen die het mogelijk maakt de bouwblokken te gebruiken door beheerders, project managers en contract- en servicemanagers. Hiervoor is kennisdeling essentieel tussen de markt en Rijkswaterstaat en zijn partners.

Contact en meer informatie

Kunt u concrete voorstellen aandragen of wilt u van gedachten wisselen? Neem dan contact met ons op via: IAS@rws.nl