Solar Highways


Aan de oostzijde van de A50 in Uden heeft Rijkswaterstaat een duurzaam geluidscherm ontwikkeld. 'Solar Highways' houdt verkeerslawaai tegen en wekt tegelijkertijd zonne-energie op. De zonnecellen van het innovatieve geluidsscherm zijn volledig geïntegreerd in de geluidwerende constructie.

Voor- en achterkant

Het unieke aan Solar Highways is dat de zonnepanelen zowel via de voor- als de achterkant stroom opwekken. Het geluidscherm is 400 meter lang, 5 meter hoog en bestaat uit 1600 m2 aan zonnepanelen. Solar Highways kan naar verwachting ongeveer 40 tot 60 huishoudens van lokale groene stroom voorzien. Het is voor het eerst in Nederland (en daarbuiten) dat op zo'n grote schaal tweezijdige zonnecellen in een geluidwerende constructie zijn geïntegreerd.

solarhighways

Technische haalbaarheid

Rijkswaterstaat wil met Solar Highways vooral de technische haalbaarheid van 'zonnegeluidschermen' demonstreren. Ook de economische mogelijkheden ervan worden onderzocht. Daarnaast doet Rijkswaterstaat ervaring op met burgerparticipatie.

Sinds eind 2018 wekt Solar Highways groene stroom op. De komende tijd wordt de energieopbrengst nauwkeurig gemeten. Rijkswaterstaat kan zo een goede inschatting maken van de onderhoudsbehoefte, energieprestaties en financiële opbrengst van mogelijke toekomstige zonnegeluidschermen.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Leefomgeving, Wegen
Technology Readiness Level
TRL 7

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.