Koolstofsheets


Bij de voorbereiding op de renovatie Nijkerkerbrug kwam de aannemerscombinatie Mourik-BESIX op het idee om betonnen liggers op een innovatieve manier te kunnen versterken. Het gaat om koolstofsheets die aan de buitenzijde van de liggers kunnen worden bevestigd, waardoor de 'dwarskrachtcapaciteit'  wordt vergroot en de levensduur van de liggers wordt verlengd.

Voordeel van deze oplossing is dat de koolstofsheets vanaf de onderkant kunnen worden aangebracht, waardoor er geen verkeershinder wordt veroorzaakt. Ook is renovatietechniek een relatief goedkope oplossing - in het buitenland wordt deze al toegepast. In Nederland is er bij grote bruggen zoals de Nijkerkerbrug nog geen ervaring mee. In dit geval was er te weinig tijd om deze renovatietechniek eerst te testen op zijn werking.

koolstof

Techniek beproeven

Om de techniek in komende projecten wél te kunnen toepassen besloot Rijkswaterstaat samen met Mourik en BESIX deze te beproeven en valideren. Dit gebeurt in 2020 door een grootschalige prototypetest in het lab van de TU Delft. Als dit positieve resultaten oplevert zal een pilotproject worden gezocht waar het voor de eerste keer in de praktijk kan worden toegepast.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Wegen
Technology Readiness Level
TRL 7

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.