Vezelversterkte kunststoffen bij stalen boogbruggen


Door het toepassen van licht gewicht composiet dekken in plaats van betonnen dekken, kunnen bestaande stalen bruggen in de nabije toekomst mogelijk aanzienlijk langer mee. Interessant gezien de vervangings- en renovatie-opgave van Rijkswaterstaat: het toekomstbestendig maken van bruggen, tunnels en viaducten.

Validatie studie Milieutechnische analyse en validatiestudie

Rijkswaterstaat (de afdelingen Innovatie& Markt en Bruggen & Viaducten) voert samen met FiberCore Europe voor een representatieve case, de brug Urmond, een validatiestudie uit. De studie is gericht op:

  • technische en economische aspecten (Life Cycle Cost en impact op het RWS-areaal)
  • duurzaamheids- en circulariteitsaspecten

vvk

Voor de duurzaamheids- en circulariteitsaspecten wordt gebruik gemaakt van de eerder (2019) in samenwerking met de Nederlandse composietbranche uitgevoerde milieutechnische analyse, waarin is verkend of composiet past bij de circulariteitsdoelen van Rijkswaterstaat. De voorlopige conclusie is dat er wel degelijk toepassingen van composiet zijn die hieraan kunnen bijdragen.

Zo moet duidelijk worden of "de geclaimde prestaties" daadwerkelijk worden waargemaakt.

2018 stond in het teken van voorbereidende activiteiten, zoals het plan van aanpak, de samenwerkingsovereenkomst en afstemming daarvan met alle betrokkenen. De resultaten van de studies worden in 2019 verwacht.

Ontwerp en resultaten

In 2019 was de realisatie van het (voor)ontwerp van het VVK-brugdek, inclusief bijbehorende afstemming daarvan met alle betrokkenen. De resultaten van de duurzaamheids- en impactanalyse worden in 2020 verwacht.

Bij positieve resultaten worden composiet dekken in brugrenovatieprojecten een mogelijkheid. In eerste instantie als toepassing op de minder zwaarbelaste bruggen. Dit kan een opstap zijn naar toepassing bij de zwaarderbelaste bruggen.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Wegen
Technology Readiness Level
TRL 7

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.