Water en energie


Het Nederlandse watersysteem heeft verschillende functies. Energie is daar een van. Als beheerder heeft Rijkswaterstaat de afgelopen jaren gekeken welke kansen het watersysteem biedt op het gebied van duurzame energie. Er wordt hierbij samengewerkt met onder andere de waterschappen en Deltares. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie krijgen de ruimte als deze passen binnen de randvoorwaarden van de kerntaken van Rijkswaterstaat.

Het watersysteem is dus een energiedrager. De kunst is de energie te winnen die zit in het verschil tussen zout en zoet water, de golven, het verval, de getijden en de warmte van water. Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) biedt bijvoorbeeld grote kansen. Behalve als energiedrager kan het watersysteem ook fungeren als areaal voor energie- en biomassa-initiatieven, zoals zonnepanelen, windmolens, energie-eilanden en zeewier. Tot slot kan het watersysteem ook dienstdoen als medium voor de opslag van energie, zoals te zien is bij zogenaamde 'valmeren'.

waterenenergie

Slimmer energie verbruiken

Behalve naar de verschillende functies van het watersysteem kijkt Rijkswaterstaat ook hoe er slimmer energie verbruikt kan worden. Bijvoorbeeld door te pompen als het waait en daarmee duurzame energie te verbruiken. Alles bij elkaar betekent dit een sterke toename van activiteiten op het gebied van Water en Energie, op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Rijkswaterstaat treedt hierbij uiteraard op als vergunningverlener. Maar ook als uitvoeringsorganisatie, gebiedspartner en brede uitvoerder van overheidsbeleid.


Projectsoort
Niet van toepassing
Thema
Leefomgeving, Watersystemen

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.