Nationaal consortium zon op infra


De klimaatdoelstellingen van Parijs vragen een versnelling van het opwekken van hernieuwbare energie. Ruimte is schaars in Nederland, waardoor een goede inpassing noodzakelijk is. Rijkswaterstaat wil het eigen areaal steeds meer geschikt gaan maken voor het opwekken van hernieuwbare energie. Innovatiedoel daarbij is om ruimte zoveel mogelijk dubbel te gebruiken.

Nationaal Consortium

In het Nationaal Consortium Zon op Infra bundelen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen hun krachten. Doel is om de grootschalige opwekking van hernieuwbare energie met geïntegreerde zonnepanelen te versnellen door kennis en expertise te delen en gezamenlijke leeromgeving. Zo kan de integratie van zon op infra worden versneld.

nazon

MMIP

Vanuit het consortium is er naar aanleiding van het Klimaatakkoord een bijdrage geleverd aan het Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma. Het MMIP schetst wat de verwachte bijdragen zijn aan de missies en welke kennis- en innovatieopgaven op korte termijn moeten worden opgepakt ten behoeve van onderzoek, ontwikkeling, demonstratie en implementatie. De MMIP vormt de basis voor de ontwikkelrichting voor de komende jaren. Deze ontwikkeling wordt vervolgens mede mogelijk gemaakt via subsidie vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Leefomgeving, Wegen

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.