A37 Drentse zonneroute


Rijkswaterstaat verkent hoe bermen langs de A37 kunnen worden benut voor het opwekken van zonne-energie. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met omliggende gemeentes, de provincie Drenthe en netbeheerder Enexis en Rendo. De zogeheten zonneroute met 300 hectare zonnepanelen kan een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van het Rijk leveren.

Innovatief aan de verkenning is het belang dat wordt gehecht aan ontwerpen die in harmonie zijn met het omliggende landschap en niet inboeten aan opbrengst. De opbrengst is een schat aan informatie die inspeelt op veiligheid, ecologie, en beheersmatige randvoorwaarden van Rijkswaterstaat. Ook geeft de verkenning handvatten voor een gefaseerde aanpak of juist een grootschalige uitrol van duurzame energieopwekking.

A37-2

Voorbeeld voor andere initiatieven

In 2019 werkt het projectteam toe naar een gezamenlijke ontwerpkeuze, waarbij belangen van betrokken gemeenten, burgers en maatschappelijke organisaties een grote rol spelen. Als deze aanpak slaagt, dan vormt de zonneroute een voorbeeld voor andere initiatiefnemers die  met zonne- energie langs rijkswegen aan de slag gaan.


Projectsoort
Niet van toepassing

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.