Circulaire catering


Rijkswaterstaat maakt de eigen bedrijfsvoering duurzaam en circulair en heeft met ‘Circulaire catering’ als eerste de markt uitgedaagd tot een intensief samenwerkingstraject, met als doel de catering de komende 8 jaar circulair te maken. Dat betekent dat we onder andere minder vlees aanbieden. Hiermee bereiken we een forse reductie van de CO2-uitstoot. Daarnaast gebruiken we hulpbronnen en grondstoffen optimaal, verspillen we minder voedsel en gebruiken we reststromen optimaal, zodat we minder afval produceren. Ook gezonde voeding en sociale aspecten als ‘eerlijke handel’ en ‘kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ krijgen een plek.

Voortgang

De nieuwe cateraar (Albron) is in het najaar van 2019 voortvarend van start gegaan. Er worden meer producten aangeboden met een lagere milieu-impact en minder verpakkingsmateriaal gebruikt. Zo is bijvoorbeeld ook het assortiment PET-flessen beperkt, zodat minder plastic wordt gebruikt.

Maar sinds maart 2020 kwam er een abrupt einde aan de catering vanwege de Corona crisis. De metingen op kpi’s (kritieke prestatie-indicatoren, zoals voedselverspilling en eiwittransitie) was gestart, maar door het stilleggen van de catering kan de voortgang niet meer gemeten worden. Er is door de cateraars een cateringprotocol opgesteld. In dit protocol staan verschillende maatregelen genoemd. De maatregelen tegen verspreiding van het virus zijn vaak niet in lijn met de circulaire producten. Zo moet bijvoorbeeld nu alles verpakt zijn. Dit zorgt voor een toename van het verpakkingsmateriaal.

We hebben onderzocht of het GFT-afval uit de restaurants geschikt is als veevoer. Met de locatie van Rijkswaterstaat in Rotterdam en de Belastingdienst doen we mee aan het experiment van een Floating Farm in Rotterdam. De drijvende boerderij zet zuivelproducten lokaal af en voert het voer ook lokaal aan. Ze halen het GFT-afval op bij de vestigingen en de zuivel van de Floating Farm wordt verkocht in het restaurant.

Foto 1 circulaire catering

(h)Eerlijke koffie

Vanaf september 2020 wordt op de locaties van Rijkswaterstaat koffie geserveerd uit een transparante, duurzame en eerlijke keten. De aanbesteding is gewonnen door Selecta dat in samenwerking met MKB-bedrijven Special Roast en This Side Up de weg analyseert die de koffie door de keten aflegt. Het duurzame karakter van de koffie en andere consumpties was een belangrijk onderdeel van de aanbesteding. De rijksoverheid heeft een voorbeeldrol. Daarom doet ze er alles aan om een eerlijke prijs en transparante keten te realiseren. De aangeboden koffiemelange wordt gekocht van 3 plantages in Indonesië, Ethiopië en Rwanda en is volledig traceerbaar. Doordat de prijs die wordt betaald aan de boeren aanzienlijk hoger ligt dan de reguliere prijs op de wereldmarkt, hebben we met ieder kopje koffie impact op het welzijn van de boeren en hun medewerkers.

Dit is een voorbeeld waarmee Rijkswaterstaat door de uitvraag koplopersgedrag heeft gestimuleerd en koplopers beloond.