Roadmap Beweegbare bruggen

Deze roadmap krijgt in het najaar van 2023 een update.

Versie: 20 maart 2021

RWSinnoveert_Roadmaps_beweegbare bruggen

Missie

De komende 15 jaar voert Rijkswaterstaat kleinere en grootschalige vervangingen en renovaties uit aan (ongeveer) 175 beweegbare bruggen. Het doel is om ze toekomstbestendig te maken en met zoveel mogelijk uniforme state-of-the-art technologie, waarbij innovatie nodig is om de bruggen volgens de EU machinerichtlijnen op te knappen. Hiermee verzekeren we dat de bruggen functioneel, veilig en onderhoudbaar blijven. Dit alles willen we uitvoeren met een prioriteit op duurzaamheid, voor het uitvoeren van het werk en voor het beheer en onderhoud.

De werkzaamheden liggen op de diverse deelsystemen. Zowel voor civieltechnische als werktuigbouwkundige aspecten en op het gebied industriële automatisering willen we grote stappen maken. Enerzijds zijn veel bruggen geheel of gedeeltelijk op leeftijd, anderzijds is het operationele concept van de bruggen verandert. Het laatste betekent dat vanwege de vereisten uit de EU machinerichtlijn de bruggen 'onder CE' gebracht moeten worden, voornamelijk vanwege bediening op afstand in bedienings-/verkeerscentrales.

Clustering in bruggen families vind plaats voor een efficiëntere aanpak van de vervanging en renovatie. Dit heeft als doel beheer en onderhoud te verbeteren door te werken vanuit het principe standaardiseren en modulariseren. Maatwerk wordt zoveel mogelijk beperkt. Dit is dezelfde aanpak zoals voor de schutsluizen, wat aansluit bij de ontwikkelingen voor industriële automatiserings-bouwblokken voor Bediening, Besturing en Bewaking (3B bouwblokken).

Uitdagingen

Het doel voor de beweegbare bruggen is te zien op de roadmap: De innovatiebehoefte ligt vooral op de vlakken informatiehuishouding, monitoring-technieken om verantwoord de werklast van V&R te kunnen herverdelen en duurzame alternatieven voor de huidige bouwtechnieken en -materialen.

Om de missie te behalen moeten we eerste stappen zetten. Hierbij lopen we nu praktisch aan tegen de volgende punten waarmee we graag samen met onze partners naar oplossingen zoeken:

  • Het verbeteren van de voorspelbaarheid van functionele restlevensduur. Het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden op het gebied van structural health monitoring, met name waar het gaat om het voorkomen van falen als gevolg van metaalmoeheid. Zo kunnen we delen van de constructie die gevoelig zijn voor vermoeiing op tijd maar niet eerder dan nodig vervangen. Dit is een ontwikkeling die niet alleen voor beweegbare bruggen profijt oplevert, maar voor alle stalen bruggen.
  • Er moet een slag worden gemaakt richting managed model based engineering om het areaal (fysieke en geometrische eigenschappen ervan) te kunnen monitoren. Een migratie naar dergelijke digitale systemen is noodzakelijk om nieuwe inspectietechnieken te ontwikkelen voor (vervangings-)onderdelen.
  • Het duurzaam gebruik van materialen/gebruik van duurzame materialen. Beweegbare bruggen zijn vanuit hun aard dynamisch belaste constructies, waaraan hoge eisen worden gesteld ten aanzien van betrouwbaarheid gedurende hun functionele levensduur. Van oudsher wordt hier veelal hoogwaardig staal en recent hoogwaardig vezelversterkte kunststof toegepast, welke allebei een hoge CO2 footprint hebben. De zoektocht richt zich enerzijds op de verbetering van benutting van de functionele levensduur en anderzijds op het verbeterde fabricagemethode van materialen met een lagere milieu impact.

Daarnaast is er kennis nodig om de VenR-opgave voor de beweegbare bruggen mogelijk te maken. De kennisontwikkelingsopgave richt zich op fundamentele kennis op gebied van de civiele constructie (beweegbare delen, fundament) en op de Industriële Automatisering (Bediening en besturing).

  • Rijkswaterstaat kent een historisch gegroeid divers palet aan bruggen in zijn beheer. Hiervoor moet kennis worden opgebouwd over eigenschappen van materialen (zoals staalsoorten) die niet meer in de markt voorkomen en waarvan de eigenschappen vroeger niet werden bepaald.
  • De bruggen dienen (gemiddeld) 100 jaar mee te gaan en moeten technologische ontwikkelingen kunnen faciliteren. Hiervoor is het belangrijk dat kennis wordt ontwikkeld hoe het diverse palet van beweegbare bruggen per cluster met één systeem bediend kan worden.

Contact en meer informatie

Kunt u concrete voorstellen aandragen of wilt u van gedachten wisselen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier Innovatieloket.