Innovatieagenda 2030

Samen sneller met focus innoveren

Voor welke maatschappelijke opgaven staat Rijkswaterstaat? Welke innovaties zijn daarvoor nodig? En hoe willen we dat realiseren met onze partners: marktpartijen, kennisinstellingen en andere overheden? De antwoorden op deze vragen staan in de Innovatieagenda 2030 van Rijkswaterstaat. Lees de pdf, te vinden in de rechterbalk.

Voor een succesvolle toepassing van innovaties ziet Rijkswaterstaat 3 belangrijke randvoorwaarden. De 1ste is een gelijkwaardige en complementaire samenwerking. De Innovatieagenda doet hiervoor voorstellen, zoals binnen contracten specifieke ruimte en  tijd inbouwen om te leren en experimenteren, bijvoorbeeld met een leerruimte. De 2e randvoorwaarde is het sneller opschalen en toepassen van innovaties. Om dit te bereiken, kijken we onder meer naar manieren om in contracten niet alleen afspraken te maken over de ontwikkeling van innovaties, maar ook over de 1ste toepassing ervan. De 3e randvoorwaarde is het aanbrengen van focus. Dat doen we onder andere door het richten van de innovaties op 4 specifieke focuspunten, maar ook door bewust te kiezen sommige innovaties niet op te pakken. Hieronder volgt een beschrijving van de focuspunten met enkele voorbeelden van de innovatieopgaven.

Innovatieagenda 2030

Vervanging en Renovatie

Innovatie iconen_V&R

Vervanging en Renovatie. Verjongen, vernieuwen, verduurzamen. De komende jaren moeten onder meer honderden bruggen en sluizen worden vervangen. Innovaties zijn nodig om dit vlot, betaalbaar en duurzaam te realiseren. Digitalisering helpt bij het goed timen van de vervanging en renovatie en het standaardiseren van elementen helpt om dit duurzaam te doen.

Klimaatneutraal en Circulair

Klimaatneutraal en circulair

Klimaatneutraal en Circulair. Duurzame leefomgeving. Rijkswaterstaat heeft de ambitie om in 2030 volledig energieneutraal en klimaatneutraal te zijn en om circulair te werken. Een belangrijke innovatieopgave daarbij is om de infrastructuur te verduurzamen. Denk aan duurzame asfaltmengels voor wegverharding of het hergebruik van brugonderdelen.

Smart Mobility

Smart Mobility

Smart Mobility. Dat betekent: slimme ontwikkelingen op mobiliteitsgebied, zoals zelfrijdende auto’s of automatisering in verkeers- en mobiliteitsmanagement. Toekomstbestendigheid op het gebied van digitalisering van onze infrastructuur is hierbij cruciaal.

Data & IV

data en IV

Data & Informatievoorziening (IV). Kansen die digitalisering biedt, moeten we zo veel mogelijk benutten om het werk van Rijkswaterstaat beter, slimmer, sneller en goedkoper te organiseren. Denk hierbij aan het standaardiseren van de dataketen of het ontwikkelen van een gebruiksvriendelijke user interface voor vaarwegverkeersleiders.

Roadmaps

Roadmaps

Rijkswaterstaat werkt voor de innovatieopgaven met roadmaps. Hierbij zijn de doelen op een tijdlijn geplaatst en worden de belangrijkste activiteiten en tussenmijlpalen benoemd. Er zijn alleen roadmaps gemaakt voor opgaven waarvoor Rijkswaterstaat een belangrijke of trekkende rol heeft. Rond de opgaven werken we samen met andere opdrachtgevers, marktpartijen, (georganiseerde) burgers en kennisinstellingen. Met de beste deskundigen vormen we samen een innovatie-ecosysteem rond zo’n roadmap. Wie precies wat en wanneer gaat doen, bepalen we per roadmap. Lees hier meer over de roadmaps.

Samen innoveren!

Innoveren, Rijkswaterstaat kan het niet alleen. We hebben onze partners – marktpartijen, kennisinstellingen en andere overheden – hard nodig en nodigen hen met deze Innovatieagenda uit om mee te denken. Het ophalen van relevante ontwikkelingen, het bepalen van de meerwaarde ervan voor onze opgaven en de rol die partners daarbij kunnen spelen: we willen dit met u doen. Samen innoveren om de grote maatschappelijke opgaven op te pakken. Zo helpen we met elkaar Nederland vooruit. Doet u mee?

Stuur een mail naar innovatie@rws.nl als u wilt mee doen!