Flowcytometrie


Rijkswaterstaat werkt aan een programma om microplastics in water te kunnen monitoren. In Nederland bestaat een grote behoefte aan een methode om deze deeltjes snel te kunnen meten.

Om microscopisch kleine deeltjes in een stromende vloeistof te bestuderen en te tellen maakt Rijkswaterstaat al langer gebruik van flowcytometrie. De techniek wordt bijvoorbeeld ingezet om algen in water te meten. In het project Flowcytometrie onderzoekt Rijkswaterstaat of de techniek ook geschikt is om microplastics te onderscheiden van de bulk aan minerale deeltjes. Dat levert een groot voordeel op: via flowcytometrie kunnen 5 monsters per uur op microplastics worden geanalyseerd. Met de huidige (veelal handmatige) methoden slechts 1 per dag.

Voorlopige conclusie

In 2018 is het onderzoek van start gegaan op het laboratorium van Rijkswaterstaat in Lelystad. In dit project wordt samengewerkt met experts op het gebied van flowcytometrie en met een leverancier van meetinstrumentarium. Voorlopige conclusie: onderscheid maken tussen minerale deeltjes en microplastics lijkt mogelijk met flowcytometrie. Maar er zijn grote praktische problemen die het gebruik van de techniek (nog) in de weg staan.

Samenwerken

In 2019 heeft Rijkswaterstaat samen met de partners geprobeerd om deze obstakels op te lossen door meetinstrumenten aan te passen. Er waren enkele experimenten en een inventarisatie van oplossingsrichtingen, zowel wat betreft de voorbehandeling (selectieve kleuring van deeltjes) als lasergolflengten en dataverwerking.

De kleuring is helaas niet selectief genoeg. Aanpassing van de lasers is te ingrijpend qua inspanning en kosten, en te ongewis wat betreft selectiviteit. Er is nog geen beslissing genomen over welk oplossingsrichting het meest geschikt is.

Methode-ontwikkeling

In de eerste helft van 2020 zal er naar het zich laat aanzien weinig aan dit project gewerkt kunnen worden. Later in het jaar zal er aansluiting bij het project dat de monitoring van microplastics op touw moet gaan zetten. Dan is er meer personele capaciteit beschikbaar om methode-ontwikkeling op dit gebied voort te zetten en het te koppelen aan andere technieken.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Informatievoorziening, Leefomgeving, Watersystemen
Technology Readiness Level
TRL 3

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.