Flowcytometrie


Rijkswaterstaat werkt aan een programma om microplastics in water te kunnen monitoren. In Nederland bestaat een grote behoefte aan een methode om deze deeltjes snel te kunnen meten.

Om microscopisch kleine deeltjes in een stromende vloeistof te bestuderen en te tellen maakt Rijkswaterstaat al langer gebruik van flowcytometrie. De techniek wordt bijvoorbeeld ingezet om algen in water te meten. In het project Flowcytometrie onderzoekt Rijkswaterstaat of de techniek ook geschikt is om microplastics te onderscheiden van de bulk aan minerale deeltjes. Dat levert een groot voordeel op: via flowcytometrie kunnen 5 monsters per uur op microplastics worden geanalyseerd. Met de huidige (veelal handmatige) methoden slechts 1 per dag.

Voorlopige conclusie

In 2018 is het onderzoek van start gegaan op het laboratorium van Rijkswaterstaat in Lelystad. In dit project wordt samengewerkt met experts op het gebied van flowcytometrie en met een leverancier van meetinstrumentarium. Voorlopige conclusie: onderscheid maken tussen minerale deeltjes en microplastics lijkt mogelijk met flowcytometrie. Maar er zijn grote praktische problemen die het gebruik van de techniek (nog) in de weg staan.

Samenwerken

In 2019 probeert Rijkswaterstaat samen met de partners om deze obstakels op te lossen door de meetinstrumenten (zo eenvoudig mogelijk) aan te passen. Daarnaast wil Rijkswaterstaat graag samenwerken met kennisinstituten die ervaring hebben met (andere) spectroscopische technieken.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Informatievoorziening, Leefomgeving, Watersystemen
Technology Readiness Level
TRL 3

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.