Experience Week Connected Transport


Rijkswaterstaat wil een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de efficiency, veiligheid en duurzaamheid van de Nederlandse transportsector. Connected transport en nieuwe communicatietechnologieën kunnen hierin een belangrijke rol spelen.

Door verkeersmanagement en logistiek met elkaar te verbinden ontstaat een nieuw ‘transport-ecosysteem’. IoT-technieken kunnen ervoor zorgen dat het beeld van de transportsector verandert van vies, stinkend en lawaaiig in schoon, veilig en stil. Digitalisering en automatisering van goederenvervoer leveren zo directe winst en waarde op voor iedereen in de keten, inclusief de consument.

Experience Week

In oktober 2018 organiseerden het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat de ‘Experience Week Connected Transport’. In samenwerking met decentrale overheden, logistieke partners en kennisinstellingen zijn tijdens deze week de laatste connected technologieën in praktijk gebracht. In konvooi rijdende trucks van verschillende vervoerders maakten op diverse corridors in totaal zo’n 250 ritten.

Daarbij werd gebruikgemaakt van systemen die het bijvoorbeeld mogelijk maken om het gehele konvooi veilig en in zijn geheel over kruispunten te geleiden. De resultaten waren zeer opmerkelijk:

  • 6 tot 14% brandstofbesparing
  • 10 tot 17% doorstromingswinst
  • verkeerssystemen die veel alerter reageerden

platooning (1)

Meer mogelijkheden onderzocht

Onderzoek in 2019 richt zich op hoe IoT-technieken in te zetten in de Nederlandse transportsector. Samen met lokale wegbeheerders waaronder de provincies Zuid-Holland en Noord- Brabant kijkt Rijkswaterstaat hoe connected transporttoepassingen verder gestimuleerd kunnen worden met behulp van ‘data driven logistics’. Daarbij wordt dieper in de logistieke keten gekeken en vraaggestuurd gewerkt vanuit concrete praktijkgevallen.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Wegen
Technology Readiness Level
TRL 8

Quote

‘Connected transport: nu testen, straks doen' (minister Cora van Nieuwenhuizen)

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.