De Marker Wadden


Marker Wadden is een uniek natuurgebied dat wordt aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer. Het doel is om water- en natuurkwaliteit van het Markermeer te verbeteren door ontwikkeling van een archipel van eilanden en een onderwaterlandschap van ondieptes en geulen. Hiermee is de Marker Wadden een icoon van de Nederlandse waterbouw.

Met de aanleg van Marker Wadden worden kennis en innovaties ontwikkeld op het gebied van bijvoorbeeld bouwen met slib, zandige keringen, ecologie en watergovernance. Om deze te verzamelen en te presenteren heeft Rijkswaterstaat samen met Natuurmonumenten, Deltares en EcoShape het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA) opgericht.

Generiek maken van kennis

De resultaten van KIMA kunnen worden ingezet bij de evaluatie van uitgevoerde stappen en optimalisatie van volgende aanlegfasen Marker Wadden. Daarnaast richt KIMA zich op het generiek maken van specifieke kennis voor toepassing in andere grote watersystemen, zowel nationaal en internationaal.

Vijf eilanden

Het project 'Eerste Fase Marker Wadden' loopt tot eind 2020. Het project bestaat uit de aanleg van vijf eilanden en een slibgeul. Partijen met een onderzoeksvraag en financiering zijn welkom om zich bij KIMA aan te sluiten.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Leefomgeving, Watersystemen
Technology Readiness Level
TRL 7

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.