Vegetatiemonitor uiterwaarden


Een van de taken van Rijkswaterstaat is om te controleren of de vegetatie langs de Rijn en de Maas niet te ver is gegroeid. Te veel vegetatie in de uiterwaarden van de rivieren kan namelijk de doorstroming van het water belemmeren. Tot 2018 had Rijkswaterstaat geen programma om de vegetatie snel en efficiënt te monitoren. Na het afronden van projecten in het kader van Ruimte voor de Rivier is daarom het team Uiterwaardenbeheer opgericht.

In 2018 heeft het team aan Deltares de opdracht gegeven om een webviewer-tool te ontwikkelen waarmee de veranderingen in de vegetatie in de uiterwaarden in beeld worden gebracht. Hierbij wordt gebruikgemaakt van satellietdata van de Google Earth Engine. Onderdeel van de tool is een 'vegetatielegger'. De vegetatie in de uiterwaarden kan zo worden vergeleken met een overzichtskaart waarop staat welk type begroeiing waar is toegestaan vanuit het oogpunt van hoogwaterveiligheid.

uiterwaarden

Minder tijdrovend en goedkoper

De vegetatiemonitor geeft realtime informatie over de vegetatie in de uiterwaarden. Hierdoor is het voor Rijkswaterstaat, maar ook voor gebruikers en beheerders van de uiterwaarden mogelijk om via satellietdata de gebieden te signaleren die afwijken van de vegetatielegger. Dit is minder tijdrovend en goedkoper dan het bezoeken van de uiterwaarden.

Gebruiksvriendelijker en betrouwbaarder

De vegetatiemonitor is in 2018 gebruikt om een quickscan te maken van de uiterwaarden. Hieruit bleek dat de tool een betrouwbaarheid heeft van 70%. Voor 2019 stond de doorontwikkeling van de tool op het programma. Rijkswaterstaat wil dat de vegetatiemonitor gebruiksvriendelijker wordt en betrouwbaarder. Het doel was om een betrouwbaarheid van ongeveer 85% te bereiken. Dit percentage is behaald in de versie van de vegetatiemonitor die sinds 2020 wordt gebruikt door Team Uiterwaard Beheer – Oost-Nederland. Men is nu bezig met een beheer-en-onderhoud-contract bij Deltares . Daarin gaat een klein onderdeel  over verdere innovatie van het product.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Informatievoorziening, Watersystemen
Technology Readiness Level
TRL 5

Contact

TRL 6

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.