Datakwaliteit


Nationaal en internationaal is afgesproken om data die met publiek geld worden ingewonnen en beheerd voor het publiek toegankelijk te maken. Rijkswaterstaat beschikt over enorm veel data. Maar in de huidige vorm zijn deze ongeschikt voor hergebruik. Daarom onderzoekt Rijkswaterstaat hoe de databronnen kunnen worden aangepast. Zodat het publiek de gegevens makkelijk kan vinden, benaderen en beoordelen.

In het project Datakwaliteit wordt onder meer gekeken of Rijkswaterstaat tools heeft die hierin een rol kunnen spelen. Eerder was binnen Rijkswaterstaat al het datakwaliteitsraamwerk ontwikkeld. Deze tool analyseert de kwaliteit van datasets en vergelijkt deze met het doel waarvoor de data zijn ingewonnen.

Datakwaliteitsraamwerk

In 2018 heeft Rijkswaterstaat onderzocht wat een efficiënte manier is om de databronnen voor hergebruik geschikt te maken. Bovendien is gekeken hoe het datakwaliteitsraamwerk kan helpen om de kwaliteit van de (publieke) data te verbeteren.

Efficiënter en goedkoper

Door dit project krijgt de data van Rijkswaterstaat meerwaarde. De verwachting is dat het verbeteren van de datakwaliteit ervoor zorgt dat werkzaamheden en projecten in de toekomst efficiënter en goedkoper worden uitgevoerd. Dit geldt voor activiteiten binnen, maar ook buiten Rijkswaterstaat.


Projectsoort
TRL 6
Thema
Informatievoorziening
TRL 6

Contact

Heeft u een vraag, neem contact met ons op.