Versterking klei met kalk


Rijkswaterstaat onderzoekt hoe grasbekledingen nabij dijkmeubilair kunnen worden versterkt door kalk in de kleigrond toe te voegen. Het doel is om de dijkbekleding hiermee erosiebestendiger te maken. In Frankrijk wordt deze methode momenteel onderzocht.

Rijkswaterstaat wil de resultaten van het Franse onderzoek afwachten en kijken in hoeverre vermenging van kalk met klei geschikt is om de Nederlandse dijken te versterken.

versterking met klei

Waarom kalk?

Diverse onderzoeksvragen komen hierbij aan bod. Waarom hebben de Franse onderzoekers specifiek voor kalk gekozen? Is het toepassen van kalk milieuvriendelijk en duurzaam? Wat zijn de kosten? Hoe betrouwbaar is deze vorm in het verhogen van de erosiebestendigheid van gras? En natuurlijk: is deze specifieke oplossing ook geschikt voor de Nederlandse dijken?

Erosiebestendigheid testen

Uit eigen onderzoek is gebleken dat in Frankrijk versterking van klei met kalk al regelmatig wordt toegepast bij het verbeteren van wegfunderingen. Rijkswaterstaat wacht de resultaten van het Franse onderzoek af en hoopt in 2019 zelf een pilot te kunnen houden om de erosiebestendigheid van de oplossing te kunnen testen.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Watersystemen
Technology Readiness Level
TRL 4

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.