Drainage en dijkversterking


Water dat onder de dijk doorstroomt voert soms zand mee. Hierdoor kunnen er tunneltjes ontstaan: piping. Wat begint als kleinschalige erosie kan gaandeweg veranderen in grootschalig zandtransport onder de dijk door en uiteindelijk eindigen het ineenstorten van de waterkering. Daarnaast kan er bij een dijk sprake zijn van macro-instabiliteit. Als de dijk en de ondergrond de druk van het hoge water niet kunnen weerstaan, bezwijken beide.

Rijkswaterstaat onderzoekt innovatieve maatregelen om beide faalmechanismen tegen te gaan. Een nieuwe methode om dijken te versterken is de aanleg van een drainagesysteem. Hierdoor stroomt het water gecontroleerd onder de dijk door en neemt de waterdruk in de ondergrond af. Eerder heeft Rijkswaterstaat al een rekeninstrument ontwikkeld om deze verlaging van waterdruk te kunnen bepalen. Uit onderzoek bleek dat drainage een effectief instrument kan zijn om piping te voorkomen. Voor macro-instabiliteit kon de effectiviteit van een drainagesysteem niet worden aangetoond.

afbdrainage

Tool in 2019

In 2018 zijn beide oplossingen besproken met dijkbeheerders en marktpartijen,
 onder andere binnen de Projectoverstijgende Verkenning (POV) Piping van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Op basis van de onderzoeksresultaten zal dit programma in 2019 een tool ontwikkelen. Toekomstige gebruikers kunnen daarmee in een vroeg stadium bepalen of de aanleg van een drainagesysteem zinvol is om dijken te versterken.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Watersystemen

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.