Watersturing Regioplus


Het is belangrijk dat waterbeheerders samenwerken. Wat de een afvoert of onttrekt, beïnvloedt het watersysteem van de ander. Daarom streven Rijkswaterstaat en de Waterschappen na om zo goed mogelijk met elkaar samen te werken, bijvoorbeeld in het project Slim Watermanagement. Slimmer malen spaart bijvoorbeeld energie. Wanneer je samen bufferruimte creëert vermindert dat de risico’s op wateroverlast of watertekort. Het project Watersturing Regioplus onderzocht hoe een gecombineerd watersysteem het beste kan worden beheerd.

Centraal hierin stond de combinatie van 2 watersystemen: de Brabantse Kanalen van Rijkswaterstaat en het regionaal watersysteem van Waterschap Aa en Maas. Van beide kan een model van optimaal waterbeheer worden bepaald.

Communicatie tussen afzonderlijke optimalisaties

Binnen Watersturing Regioplus is een methodiek ontwikkeld die deze afzonderlijke optimalisaties met elkaar laat communiceren. Deltares en het Duitse adviesbureau KISTERS hebben hiervoor een model ontworpen, het Distributed Model Predictive Control (BMPC). Deze software werkt als een schil rondom de modellen van beide waterbeheerders. Het BMPC houdt de bestaande modellen intact, maar laat ook zien waar beide elkaar kunnen versterken.

Proof of Concept

De studie is een Proof of Concept (PoC) en bewijst dat het technisch mogelijk is om met modellen het gezamenlijk waterbeheer slimmer te maken. De toegepaste modellen waren een versimpeling van bestaande en nog te bouwen gebiedsmodellen. De studie biedt voldoende praktische aanknopingspunten om in de toekomst ook complexere modellen te gebruiken.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Informatievoorziening, Watersystemen
Technology Readiness Level
TRL 4

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.