Bodemvochtinformatie


Het Watermanagementcentrum Nederland is een netwerkcentrum voor kennis en informatie over het Nederlandse watersysteem. Het geldt als hét aanspreekpunt voor alle zaken op het gebied watermanagement. Onderdeel van het centrum zijn de Landelijke Coördinatiecommissies, die in actie komen bij bijzondere situaties, zoals overstromingsdreiging, watertekort of waterverontreiniging.

Rijkswaterstaat is als waterbeheerder lid van alle Landelijke Coördinatiecommissies. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) is actief bij (dreigende) situaties van watertekort. Inzicht in de actuele status van het watersysteem is voor deze commissie daarom van groot belang. Naast informatie over het oppervlaktewater is ook kennis van het grondwater relevant. Gegevens over de grondwaterstanden worden nu verkregen uit lokale metingen en grove grondwatermodellen. Deze informatie is niet voldoende om een beter inzicht in het watersysteem te krijgen.

bodemvochtinformatie

Bodemvocht meten

De start-up VanderSat heeft een innovatieve methode ontwikkeld om bodemvocht te meten. Dit gebeurt met behulp van satellietdata met een zeer hoge resolutie, zowel in locatie als in tijd. In het project Potentieanalyse hoge resolutie bodemvochtinformatie heeft Rijkswaterstaat onderzocht in hoeverre de data van VanderSat een goede indicator zijn voor droogte van de bodem en dus van toegevoegde waarde zijn voor de LCW.

Potentie satellietdata benutten

Volgens de LCW kan de methode op termijn nuttig zijn in situaties van acute droogte. Ook kunnen de data input zijn voor de modellen waarmee droogte wordt voorspeld. Het project krijgt niet een direct vervolg, omdat ook andere methoden om bodemvocht te meten nog worden onderzocht. Wel wil Rijkswaterstaat samen met waterschappen kijken wat er nodig is om de potentie van satellietdata in de toekomst daadwerkelijk te benutten.

Lees de potentieanalyse (pdf, 5.5 MB)


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Informatievoorziening, Watersystemen
Technology Readiness Level
TRL 5

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.