Effecten van zijwind


Zijwind leidt tot een significante verhoging van het brandstofverbruik van de gemeten vrachtwagen. Dat neveneffect kwam naar voren bij een onderzoek naar het effect van wegdektextuur op het brandstofverbruik van vrachtwagens. Rijkswaterstaat laat het neveneffect verder onderzoeken.

De aanwezigheid van begroeiing of geluidschermen langs de snelweg vermindert deze zijwind en daarmee wordt de verhoging van het brandstofverbruik door zijwind teruggedrongen. De resultaten uit het onderzoek zijn bemoedigend. Zijwindgeleiders zoals groepjes bomen langs de snelweg kunnen dit meerverbruik bij vrachtwagens (16% bij een zijwind van 5 m/s, windkracht 3 à 4 Bft.) met zo’n 80 procent terugdringen. Het betreft hier een eenmalig gevonden effect (één voertuig, één spot, één meetdag).

Verder onderzoek

Rijkswaterstaat laat het effect verder onderzoeken. Gekeken wordt naar de rol van factoren zoals de hoogte en poreusheid van de begroeiing of een scherm langs de weg op het terugdringen van meerverbruik door vrachtwagens. Door dit in kaart te brengen kom je tot een zo krachtig mogelijk kwantificering van het effect.

zijwind1

Opschaling

Begin 2019 hebben het KNMI, DAF en Whiffle (spin-off TU Delft) hun analyses uitgevoerd en toegeleverd aan de hoofdopdrachtnemer, bureau M+P. Die zal rond mei 2019 de geïntegreerde resultaten aan RWS opleveren. Via een opschaling kan bepaald worden in hoeverre dit kan bijdragen aan de opgave om ook het verkeer op het Nederlandse hoofdwegennet de CO2-uitstoot te laten terugdringen.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Leefomgeving, Wegen
Technology Readiness Level
TRL 3

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.