Routeplanner bodem


Bodemdaling is een progressief probleem dat in steeds grotere mate risico's en kosten met zich meebrengt voor veel verschillende partijen, waaronder Rijkswaterstaat. De urgentie is ook vanuit de Tweede Kamer erkend. De uitdaging is om bodemdaling proberen te voorkomen. De vraag  alleen is hoe? Rijkswaterstaat en Bodem+ hebben de zoekmachine Bodemvizier in het leven geroepen.

Er is nog onvoldoende inzicht in de (fysische) processen en (sociaal maatschappelijke) instrumenten. Deze hebben een toegevoegde waarde voor het handelingsperspectief om onderbouwde afwegingen en besluiten te kunnen maken.

routeplan

Stroomschema bodeminstrumenten

Om besluitvormingsprocessen transparanter en gegronder te maken, wordt er vaak gebruik gemaakt van instrumenten. Zo ook voor de verschillende problematieken rondom bodemdaling.

Door Rijkswaterstaat/Bodem+ is de zoekmachine Bodemvizier in het leven geroepen. Hierin is niet alleen een breed scala aan instrumenten verzameld (295), maar deze zijn ook gegroepeerd op basis van bijvoorbeeld een bepaalde type opgave. Veel van deze instrumenten zijn door allerlei betrokken partijen op verschillende momenten gebruikt, met veelal positieve resultaten. Dit project is in 2019 afgerond en de routeplanner is in gebruik genomen.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Leefomgeving
Technology Readiness Level
TRL 8

Lees verder

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.