LoRa


Rijkswaterstaat wil ervaring opdoen met het LoRa-netwerk (Long Range) van KPN en de bijbehorende LoRa-devices. Dit netwerk is bedoeld voor de communicatie van IoT-apparatuur (Internet of Things). Het doel is om te helder te krijgen welke voordelen zo'n netwerk oplevert voor Rijkswaterstaat.

In de LoRa Proeftuin zijn in 2018 diverse innovatieve PoC's (Proof of Concept) onderzocht en geëvalueerd. Zo is het LoRa-netwerk ingezet om de drijframen bij sluizen te monitoren. Deze raken door scheepsbewegingen soms beschadigd waardoor er storingen optreden.

Storingen melden en doorvaarthoogtemetingen

Via het LoRa-netwerk kunnen storingen worden gemeld zodat Rijkswaterstaat schades mogelijk sneller kan verhelpen. Daarnaast is het LoRa-netwerk gebruikt om doorvaarthoogtemetingen te doen. Tot slot zijn via Smart Patrol de status, bewegingen en eventuele schades aan vaarwegmarkeringen gemonitord. Ook hier met de bedoeling om zo snel mogelijk in actie te komen.

LoRa

IoT-gateway

Rijkswaterstaat heeft in 2018 eveneens onderzocht of en hoe het LoRa-netwerk onderdeel kan worden van zijn producten- en dienstencatalogus. Besloten is om LoRa onderdeel te laten uitmaken van de te ontwikkelen IoT-gateway. LoRa wordt hiermee een van de transmissietechnieken, naast bijvoorbeeld 4G en de vaste verbindingen. Bij een eventuele vraag naar nieuwe toepassingen zal Rijkswaterstaat het LoRa-netwerk verder ontwikkelen.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Informatievoorziening, Vaarwegen

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.