LoRa


Rijkswaterstaat wilde ervaring opdoen met het Long Range-netwerk (LoRa) van KPN en de bijbehorende LoRa-devices. Dit netwerk is bedoeld voor de communicatie van IoT-apparatuur (Internet of Things). Het doel: helderheid krijgen over de voordelen van zo'n netwerk voor onze organisatie.

Centrale informatievoorziening (CIV) wilde ervaring opdoen met het LoRa-netwerk en LoRa-devices, om te zien of en hoe ze bij Rijkswaterstaat ingezet kunnen worden. Hierbij werd gekeken welke voordelen dit heeft voor de doelen van Rijkswaterstaat. Uiteindelijk werd onderzocht of en hoe dit tot een PDC-item kon worden ontwikkeld.

Een LoRa-proeftuin heeft deze ervaring mogelijk gemaakt. Via een eenduidig proces van idee tot uitvoering en evaluatie zijn diverse initiatieven (LoRa-PoC) uitgevoerd en geëvalueerd:

  • Drijframen bij sluizen: monitoren van drijframen bij sluizen, die door scheepsbewegingen soms beschadigd kunnen raken waardoor storingen kunnen optreden;
  • Doorvaarthoogtemetingen: uitbreiding op het lopende waterstandproject met doorvaarthoogte;
  • Smart Patrol (SVM) – boeien: inzicht verkrijgen in de status, bewegingen en eventuele schade van de boeien;

LoRa

IoT-gateway

Vervolgens is binnen de CIV nauw samengewerkt om te onderzoeken hoe een PDC-item voor LoRa kon worden ontwikkeld. Om LoRa een duidelijke positie te geven binnen huidige IT-architectuur is door CIV-IRN besloten om LoRa onderdeel te laten uitmaken van de te ontwikkelen IoT-gateway en LoRa te positioneren in de doelarchitectuur als transmissietechniek naast bijvoorbeeld CDMA, 4G en vaste verbindingen. Bij een ontstane klantbehoefte zal dit verder worden ontwikkeld.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Informatievoorziening, Vaarwegen

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact op met Rutger Krans.

Mail: rutger.krans@rws.nl