Nooddrain


Is het mogelijk om tijdens hoogwater een nooddrain in een waterkering aan te brengen? Deze vraag heeft Rijkswaterstaat in 2018 onderzocht in een haalbaarheidsstudie. De nooddrain is een interessante oplossing omdat het een adaptieve en gerichte maatregel is. De drain wordt alleen geplaatst waar en wanneer het nodig is en biedt daarmee op korte termijn een oplossing voor het piping probleem.

De drain (met filter) wordt aangebracht tussen de dijk en de pipe, in het watervoerende pakket. Het water kan hierdoor door de drain wegstromen en dit resulteert in een lokale afname van de waterdruk. In tegenstelling tot andere methodes vermijd je met de nooddrain het risico op een nieuwe pipe verderop. Daarnaast blijft met deze methode goed inspecteerbaar of er geen zand meestroomt.

nooddrain

Nooddrain op achterlaten op de grond

Eventueel kan de nooddrain ook in de grond achtergelaten worden, zodat deze inzetbaar is als lange termijn maatregel voor het jaar daarop. Dit is mogelijk interessant voor plekken waar jaarlijks piping wordt gesignaleerd maar die nog verstevigd moeten worden.

Pilot bij de Willemspolder

De haalbaarheidsstudie laat zien dat het plaatsen van een nooddrain in een waterkering mogelijk is. In 2019 zal Rijkswaterstaat de maatregel naar verwachting testen tijdens een pilot in de proeftuin bij de Willemspolder. Hierbij zal naast de uitvoerbaarheid ook gekeken worden naar het effect van de diameter op de waterdrukverlaging.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Watersystemen
Technology Readiness Level
TRL 5

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.