Nooddrain


Is het mogelijk om tijdens hoogwater een nooddrain in een waterkering aan te brengen? Deze vraag heeft Rijkswaterstaat in 2018 onderzocht in een haalbaarheidsstudie. De nooddrain is een interessante oplossing omdat het een adaptieve en gerichte maatregel is. De drain wordt alleen geplaatst waar en wanneer het nodig is en biedt daarmee op korte termijn een oplossing voor het piping probleem.

De drain (met filter) wordt aangebracht tussen de dijk en de pipe, in het watervoerende pakket. Het water kan hierdoor door de drain wegstromen en dit resulteert in een lokale afname van de waterdruk. In tegenstelling tot andere methodes vermijd je met de nooddrain het risico op een nieuwe pipe verderop. Daarnaast blijft met deze methode goed inspecteerbaar of er geen zand meestroomt.

nooddrain

Nooddrain op achterlaten op de grond

Eventueel kan de nooddrain ook in de grond achtergelaten worden, zodat deze inzetbaar is als lange termijn maatregel voor het jaar daarop. Dit is mogelijk interessant voor plekken waar jaarlijks piping wordt gesignaleerd maar die nog verstevigd moeten worden.

Pilot bij de Willemspolder

In 2019 testte Rijkswaterstaat de maatregel tijdens een pilot in de proeftuin bij de Willemspolder. Hierbij is gekozen om gebruik te maken van materialen die nu al op de markt beschikbaar zijn. Begin 2020 is er een test uitgevoerd, toen het water hoog genoeg was. Hierbij werd gekeken naar het effect van de diameter op de waterdrukverlaging. De proeven verliepen goed en er was genoeg hoogwater voor een zeer intense zandmeevoerende wel. Eerste resultaten zijn dat de drains te klein waren om genoeg water af te voeren. De verwachting is dat grotere diameters een beter resultaat zouden hebben opgeleverd. De resultaten worden nu geanalyseerd.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Watersystemen
Technology Readiness Level
TRL 5

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.