Self Supporting Rivier Systeem


Rijkswaterstaat werkt sinds 2010 aan het programma Self Supporting Rivier Systeem. Met een zogenaamde Leerruimte in het prestatiecontract IJssel en Twentekanalen wordt samen met de aannemer BAM/Van den Herik  en Deltares gezocht naar sociale en technische innovaties. Het doel: betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam rivierbeheer.

Rijkswaterstaat en zijn partners werken hierin samen op gelijkwaardige basis met respect voor elkaars belangen.  De nadruk ligt in deze leerruimte op het verbeteren van het sedimentbeheer en het slimmer inzetten van biomassa.

Verbeter- en investeringsvoorstellen

In 2014 is de samenwerking gestart. Rijkswaterstaat stimuleert in deze leerruimte de eigen organisatie en de partners om met verbeter- en investeringsvoorstellen te komen. Op basis van een plan van aanpak kunnen vervolgens binnen het contract in praktijk worden gebracht.

ijsseldelta

Sediment sturen

In 2019 zullen de gezamenlijke partners in het kader van de leerruimte verschillende innovaties verder uitvoeren en onderzoeken. Zo gaat een proef van start met flexibele kribben (modulaire kribben) waarmee  sediment  kan worden gestuurd. Schermen van boomstammen in de rivier kunnen mogelijk het sedimentbeheer verbeteren en de ecologie van de rivier verrijken. Ook gaat  Rijkswaterstaat  dieptemetingen uitvoeren  met behulp van aquatic drones, oftewel zelfvarende robots. Tot slot kijkt Rijkswaterstaat wat de maatschappelijke kosten en baten zijn als schapen worden ingezet om de stenenoevers van de IJssel kaal te houden.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Vaarwegen, Watersystemen
Technology Readiness Level
TRL 7

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.