Self Supporting Rivier Systeem


Rijkswaterstaat werkt sinds 2010 aan het programma Self Supporting Rivier Systeem. Met een zogenaamde Leerruimte in het prestatiecontract IJssel en Twentekanalen wordt samen met de aannemer BAM/Van den Herik  en Deltares gezocht naar sociale en technische innovaties. Het doel: betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam rivierbeheer.

Rijkswaterstaat en zijn partners werken hierin samen op gelijkwaardige basis met respect voor elkaars belangen.  De nadruk ligt in deze leerruimte op het verbeteren van het sedimentbeheer en het slimmer inzetten van biomassa.

Verbeter- en investeringsvoorstellen

In 2014 is de samenwerking gestart. Rijkswaterstaat stimuleert in deze leerruimte de eigen organisatie en de partners om met verbeter- en investeringsvoorstellen te komen. Op basis van een plan van aanpak kunnen vervolgens binnen het contract in praktijk worden gebracht.

ijsseldelta

Verschillende pilots en een Leerruimte

In 2019 hebben de gezamenlijke partners in het kader van de leerruimte verschillende innovaties verder uitgevoerd en onderzocht. Zo ging in november 2019 een proef van start met flexibele kribben (modulaire kribben) waarmee  sediment  kan worden gestuurd. Schermen van boomstammen in de rivier kunnen mogelijk het sedimentbeheer verbeteren en de ecologie van de rivier verrijken.

Ook gaat Rijkswaterstaat  dieptemetingen uitvoeren  met behulp van aquatic drones, oftewel zelfvarende robots. Tot slot bekeek Rijkswaterstaat wat de maatschappelijke kosten en baten zijn als schapen worden ingezet om de stenenoevers van de IJssel kaal te houden.

Het plan is dat in 2020 in andere prestatiecontracten leerruimten worden opgestart. Met dat idee verscheen de Handreiking Leerruimte (alleen te bezoeken vanuit Rijkswaterstaat-omgeving).


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Vaarwegen, Watersystemen
Technology Readiness Level
TRL 7

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.