Funbar


Het integreren van bouwprojecten in het dagelijks leven en het zoveel mogelijk beperken van omgevingsoverlast is een uitdaging. Kan de leefbaarheid bij bouwprojecten worden vergroot? Die vraag stellen Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat (AMROR)  zichzelf. En hoe kunnen zij bijdragen aan oplossingen voor fijnstof, stank, geluid, horizonvervuiling en verkeersstremmingen? Samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is de vraag geformuleerd of multifunctionele bouwhekken hieraan een bijdrage kunnen leveren.

Gezamenlijke marktvraag naar een multifunctioneel bouwhek

Kan een bouwhek ook bijdragen aan een betere leefomgeving? Onder de werktitel ‘funbar’, voluit ‘functionele barrière’, hebben RVO en de AMROR-partners de markt met een Small Business Innovation Research (SBIR) uitgedaagd om met originele bouwhekken te komen.

In een open competitie konden martkpartijen in 2016 hun voorstellen indienen. Van 5 van de 10 inzendingen zijn haalbaarheidsstudies uitgevoerd. Vervolgens zijn 4 ruwe prototypes ontwikkeld. Deze prototypes zijn globaal  beoordeeld op functionele impact, techniek en economie.

3 multifunctionele bouwhekken als resultaat

3 innovatieve prototypes bleven over: de Wall for All, de Greenbar en de Parkbank. Deze funbars mogen in de praktijk hun functionaliteit bewijzen. De Wall for All bestaat uit panelen met verschillende functies, die aan bestaande bouwhekken kunnen worden gehangen. De Greenbar en de Parkbank zijn zelfstandig opgestelde wanden die ook als anti-terreurbarrières ingezet kunnen worden. RWS Innovatie & Markt zoekt in 2019 uit waar en hoe de 3 bouwhekken precies getest worden. Het testen zelf vindt de eerste helft van 2020 plaats.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Leefomgeving
Technology Readiness Level
TRL 6

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.