De diffractor


De geluiddiffractor kan een welkome aanvulling zijn op stille wegdekken en geluidschermen. Mooie voorbeelden zijn de 'Whisstone' en de ‘Whiswall’ van producent 4Silence. De Whisstone bestaat uit een betonnen constructie met holtes, gelegen naast de snelweg in de berm. De whiswall is een metaalconstructie met holtes die op een laag scherm is geplaatst. Beide gaan uit van het principe van zgn. resonatoren (holtes) die het passerende geluid omhoog duwen, en zo tot minder overlast leiden voor de omgeving.

Onderzoek naar Whisstone afgerond

In de periode 2016-2019 zijn diverse proefvakken aangelegd en is het effect op de geluidsoverdracht onderzocht. Verder zijn niet-akoestische aspecten bekeken, zoals veiligheid en onderhoud.

In 2019 heeft TNO het onderzoek naar het geluidseffect van de maatregel  afgerond met als resultaat een rekenregel voor de Whisstone in het Reken- en Meetvoorschift Geluid. Het RIVM heeft het advies opgenomen in de aanvullingsregeling Geluid voor de invoering van de Omgevingswet.

IMG_0504 diffractor 4Silence

In de situatie dat de diffractor wordt toegepast in een akoestisch harde wegberm is het effect van de maatregel is bepaald op ca 2-3 dB. Voor het HWN met akoestisch "zachte" grasbermen blijkt het effect echter verwaarloosbaar klein te zijn. Daardoor is toepassing door RWS gewoonlijk niet relevant.

Onderzoek naar Whiswall gestart

Een eerste onderzoek aan de diffractor op geluidscherm (Whiswall) heeft laten zien dat deze maatregel wel een relevant geluidseffect heeft langs het HWN. In overleg met RIVM is een meetplan opgesteld om het effect van de maatregel te bepalen.

Plan is dat de geluidmetingen worden uitgevoerd in 2020. De resultaten worden in 2021 verwacht. Ook hier wordt het onderzoek uitgevoerd onder begeleiding van een expertgroep Geluid onder regie van RIVM.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Informatievoorziening, Wegen
Technology Readiness Level
TRL 8

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.