De diffractor


De geluiddiffractor kan een welkome aanvulling zijn op stille wegdekken en geluidschermen. Een mooi voorbeeld is de 'Whisstone' van producent 4Silence: een betonnen constructie met holtes, gelegen naast de snelweg in de berm. Deze zorgt ervoor dat de geluidsgolven omhoog afbuigen en zo tot minder overlast leiden voor de omgeving.

Proefvakken onderzocht

De afgelopen jaren zijn diverse proefvakken aangelegd en onderzocht. Zo  zijn niet-akoestische aspecten bekeken, zoals veiligheid en onderhoud. Daarnaast hebben op diverse locaties uitgebreide geluidsonderzoeken plaatsgevonden.

IMG_0504 diffractor 4Silence

In 2018 is door TNO gewerkt aan de verwerking en interpretatie van de meetresultaten. Dit moet begin 2019 leiden tot de oplevering van een rekenregel waarmee het effect van de maatregel kan worden meegenomen in geluidonderzoek voor wegverkeer. Deze rekenregel biedt de mogelijkheid om de diffractor op te nemen in het Reken en Meetvoorschift Geluid. Hier loopt overleg over met het RIVM.

Andere configuraties

Intussen zijn er ook andere vormen van de diffractor ontwikkeld, zoals op een geluidscherm. Bezien zal worden welke vervolgacties daarvoor vanuit RWS gewenst zijn.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Informatievoorziening, Wegen
Technology Readiness Level
TRL 7

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.