IJzeroer


Steeds vaker heeft de aanleg en het onderhoud van wegen en waterwegen invloed op de grondwaterstroming. Dit leidt vaak tot verdroging, vernatting of water in kelders. Kennisinstituut Deltares heeft een manier gevonden om deze ongewenste effecten te voorkomen, gebaseerd op van nature aanwezige oerbanken die de grondwaterstroming remmen.

IJzer, mangaan en kalk worden met behulp van een kunstmatige grondwaterstroom in vloeibare vorm in de grond gebracht, waar ze vervolgens neerslaan als ijzeroer. Dit is een soort ijzererts, waarmee de stroming van het grondwater door de bodem tegengehouden wordt.

kunstmatig ijzeroer

In 2016 zijn grootschalige proeven met deze nieuwe techniek in het laboratorium uitgevoerd. In 2017 is in het Wilhelminakanaal een succesvolle proef uitgevoerd met het creëren van de juiste grondwaterstroming onder de bodem van het kanaal. In 2018 is onderzoek naar milieueffecten van het mengsel en de eindproducten afgerond met als conclusie: er zijn geen schadelijke milieueffecten. In 2019 hebben Deltares en TU Delft in opdracht van Rijkswaterstaat onderzocht via welke samenwerkingsstructuur de innovatie marktrijp gemaakt kan worden.

Marktrijp maken

Wat staat er nu te gebeuren? In 2020 werkt Rijkswaterstaat samen met Deltares, TU Delft en marktpartijen om de techniek van het in situ in de bodem vormen van ondoorlatende lagen met ijzeroer of andere materialen verder te ontwikkelen en marktrijp te maken.

Binnen Rijkswaterstaat kijken we daarnaast ook breder hoe de risico’s en kosten rond grondwaterproblematiek bij projecten kunnen worden teruggebracht.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Watersystemen
Technology Readiness Level
TRL 5

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.