Innovatieloket


Het Innovatieloket RWS is het innamepunt van innovatievoorstellen uit de markt. Het is sinds april 2018 operationeel. De voorgestelde innovaties worden beoordeeld op geschiktheid voor Rijkswaterstaat. Als ze geschikt worden bevonden, worden ze begeleid tot er een eigenaar gevonden is in het RWS-proces die het voorstel verder zal uitwerken.

RWS hanteert 4 criteria in het beoordelen van innovaties:

  1. Waarde voor RWS: draagt het voldoende bij aan het realiseren van de doelen van RWS?
  2. Kosten/baten: levert het, economisch en qua duurzaamheid en netwerkverbetering, voldoende op om de investering die RWS zal moeten doen te rechtvaardigen?
  3. Risico’s: zijn de afbreukrisico’s (technisch, inschakeling derden, inpasbaarheid in RWS-processen) voldoende klein c.q. beheersbaar?
  4. Draagvlak: zijn er functies binnen RWS die uitwerking van de innovatie op zich kunnen nemen?

innovatieloket

Voorstellen die bijdragen aan de grote opgaven van RWS zijn inhoudelijk het meest interessant. Denk hierbij aan:

  1. Transitie naar duurzame leefomgeving
  2. Transitie data en ICT
  3. Smart Mobility
  4. Vervanging en Renovatie

Het Innovatieloket wordt gerund vanuit de afdeling Innovatie en Markt van GPO, in samenwerking met Corporate Innovatie Programma.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Leefomgeving
Technology Readiness Level
TRL 9

Contact

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.