Stakeholder Readiness Level


Het laten landen van innovaties in de dagelijkse praktijk is een grote uitdaging. Daarom is binnen Rijkswaterstaat naast het al bestaande Technology Readiness Level (TRL) het Stakeholder Readiness Level (SRL) ontwikkeld.

TRL geeft aan hoever de technische ontwikkeling van een innovatie is. Bij SRL staat  de vraag centraal in hoeverre de organisatie en omgeving klaar zijn voor de innovatie. De SRL-methode omvat een vragenlijst die is opgebouwd uit meerdere componenten: waarde, draagvlak, kosten, inpasbaarheid en risico’s.

TRLSRLplaatje

Extra aandacht

De SRL is afgelopen tijd toegepast op de Launching customer-projecten. Het bleek heel nuttig om de SRL toe te passen. Het geeft in een kort tijdbestek een goed beeld waar de innovaties staan en waar extra aandacht nodig is om de toepassing te versnellen. Ook is duidelijk dat hoe verschillend de innovaties ook zijn, er toch een aantal vergelijkbare uitdagingen zijn waar mee geworsteld wordt.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Leefomgeving
Technology Readiness Level
TRL 8

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.