The Ocean Cleanup


Plastic soep door de overmatige productie van plasticafval vormt een groot gevaar voor het mondiale milieu. De productie van plastic is jaarlijks  wereldwijd zo’n 300 miljoen ton. Een deel van het plasticafval van de afgelopen decennia heeft zich opgehoopt in de zeeën en oceanen en deze hoeveelheid neemt exponentieel toe. Het opruimen daarvan om verdere milieuschade te voorkomen vraagt om ‘the largest cleanup in history’.

The Ocean Cleanup werkt aan een oplossing om de plastic soep te kunnen verwijderen, door gebruik te maken van natuurlijke circulatiestromen in oceanen. In de periode 2016-2018 zijn meerdere subsystemen op de Noordzee getest Dit zijn drijvende systemen die als een soort vangnet plastic afval uit het water halen.

De tests hebben geleid tot kennisopbouw en nieuwe inzichten. Bijvoorbeeld over verankering en materialen. Of hoe een systeem om plastic te verwijderen zou kunnen werken. Zowel wat betreft mechanische stabiliteit onder invloed van wind, stroming en golven als wat betreft de effectiviteit van plasticverwijdering.

oceancleanup

Aanvullende testen

De testen op de Noordzee vormen een belangrijke tussenstap naar het uiteindelijke doel: de grootschalige opruiming van drijvend plastic uit de Grote Oceaan. De opruiming begon in het najaar 2018  en in 2019 wordt dit voortgezet. Er worden aanvullende testen uitgevoerd op de Noordzee, waardoor de werkwijze en het systeem zich nog verder kan doorontwikkelen.

Aan dit project is, naast The Ocean Cleanup en het RWS Corporate Innovatieprogramma, meegewerkt door het ministerie van EZK, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directoraat-generaal Milieu en Internationaal en Deltares, dat de test heeft gereviewd.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Leefomgeving, Watersystemen
Technology Readiness Level
TRL 8

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.