Smart Shipping


Smart Shipping (SMASH) is het (accommoderen van) vergaand geautomatiseerd varen op zee en de binnenwateren. Dit kan bijdragen aan de concurrentiepositie, veiligheid en duurzaamheid van de scheepvaartsector, op zee en de binnenwateren. Samen met Directeur-Generaal Luchtvaart en Maritieme zaken (DGLM) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) participeert Rijkswaterstaat in het programma Smart Shipping.

Het programma Smart Shipping draait om het stimuleren van Smart Shipping in Nederland en het ondersteunen van ontwikkelingen die in het belang zijn van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), zoals veiligheid, duurzaamheid en stimuleren van de scheepsvaartsector. Het programma draait ook om het vergaren van kennis en het voorbereiden van IenW-onderdelen (Rijkswaterstaat en ILT) op de komst van Smart Shipping. Dit heeft bijvoorbeeld impact op de controlefunctie van ILT, maar ook op de werkwijze van Rijkswaterstaat als uitvoerder en beheerder van vaarweginfrastructuur om te zorgen voor veilige en vlotte afhandeling van het scheepvaartverkeer.

171130114205EF_Z0A0111

Internationale samenwerking

In 2018 is gewerkt aan een beleidsregel voor het doen van proeven met autonome vaartuigen. Er werd een loket geopend, waar aanvragen voor dit soort proeven kunnen worden gedaan. Onder meer via de SMASH-community werd internationaal samengewerkt en kennis gedeeld en de impact van Smart Shipping op het werk van Rijkswaterstaat is verkend.

Testen op zee

In 2019 worden testen op zee en binnenwater gefaciliteerd. Beleid, regelgeving en uitvoeringsorganisaties ( en ILT)  zullen worden voorbereid op de komst van Smart Shipping. Daarnaast moet de SMASH-community worden onderhouden een nationale samenwerking, met kennisinstellingen en de business zelf, worden opgezet.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Informatievoorziening, Vaarwegen
Technology Readiness Level
TRL 3

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.