Corridorcentrale Scheepvaart Amsterdam


Bij de Oranjesluizen in Amsterdam is een nieuwe verkeerscentrale voor de scheepvaart gepland waar het corridorgericht bedienen en begeleiden wordt geïmplementeerd. Ook worden veel sluizen en bruggen ernaartoe gecentraliseerd, waarvoor bediening nodig is.

In totaal 24 bedienlocaties. Er worden ook een aantal landelijke functies gecreëerd. Voor scheepvaartverkeersmanagement komt er een:

  • Innovatiecentrum voor scheepvaartverkeersmanagement
  • Publiekscentrum, test- en opleidingscentrum
  • Scheepvaartcentrum Nederland (SVNL) voor verkeersinformatie bij crisis op vaarwegen.

corridor

Nieuwe rol Verkeer- en Watermanagement

In 2018 is we de businesscase herijkt en hebben we het omgevingsmanagement en communicatie opgezet. Er is met diverse partijen overlegd, waaronder Schuttevaer.

In 2019 is planfase voorbereid. Hierbij is met de regio’s MN en WNN en de landelijke diensten CIV en PPO nauw samengewerkt onder leiding van een stuurgroep. Eind 2019 heeft VWM het plan van aanpak voor de V&R projecten (Amsterdam, Nijmegen, Dordrecht) ingediend bij het bestuur. Het projectplan voor de planfase is inmiddels gereed en naar verwachting volgt in 2020 de opdrachtverlening. Dat betekent dat rond 2020 formeel gestart met de planfase en dat rond 2022 het formele besluit voor de realisatie wordt verwacht.

Ondertussen wordt samen met de gemeente Amsterdam hard gewerkt om een vergunningsgeschikt ontwerp op te stellen. Dat betekent dat voor de noordelijk punt van Zeeburg waar de huidige verkeerspost Schellingwoude een nieuw ruimtelijk plan gemaakt moet worden.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Informatievoorziening, Vaarwegen
Technology Readiness Level
TRL 4

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.