Corridorcentrale Scheepvaart Amsterdam


Bij de Oranjesluizen in Amsterdam is een nieuwe verkeerscentrale voor de scheepvaart gepland waar het corridorgericht bedienen en begeleiden wordt geïmplementeerd. Ook worden veel sluizen en bruggen ernaartoe gecentraliseerd, waarvoor bediening nodig is.

In totaal 24 bedienlocaties. Er worden ook een aantal landelijke functies gecreëerd. Voor scheepvaartverkeersmanagement komt er een:

  • Innovatiecentrum voor scheepvaartverkeersmanagement
  • Publiekscentrum, test- en opleidingscentrum
  • Scheepvaartcentrum Nederland (SVNL) voor verkeersinformatie bij crisis op vaarwegen.

corridor

Nieuwe rol Verkeer- en Watermanagement

In 2018 hebben we de businesscase herijkt en hebben we het omgevingsmanagement en communicatie opgezet. Er is met diverse partijen overlegd, waaronder Schuttevaer.

In 2019 volgt verdere uitwerking van de planfase. Dit betekent een hele nieuwe rol voor Verkeer- en Watermanagement, operationeel en voor de organisatie om dit voor te bereiden. Samen met regionale en landelijke diensten gaan we dit nu oppakken. Mijlpalen voor 2019: een goedwerkende sturingslijn en OG-ON structuur met duidelijke en haalbare scope.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Informatievoorziening, Vaarwegen
Technology Readiness Level
TRL 4

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.