Digitaal schouwen vaarwegen


Het project digitaal schouwen van vaarwegen is een onderdeel van het programma Smart Patrol van VWM. Het programma Smart Patrol werkt samen met Datalab van Rijkswaterstaat.

In 2018 heeft Smart Patrol een passend ontwerp gecreëerd voor beeldherkenningstechniek in de praktijk van Rijkswaterstaat. Het idee: een slimme camera op een patrouillevaartuig maakt foto’s van de vaarweg. Als er afwijkingen worden geconstateerd wordt de foto met alle informatie naar de beheerder gestuurd.

Logaritme

Dit wordt mogelijk doordat Smart Patrol een logaritme heeft ontwikkeld, waarmee informatie uit camerabeelden in een database kan worden opgeslagen. De beheerder zet de melding door naar de aannemer en die kan het probleem verhelpen.

5

Doorvoeren in bestaande processen

Het programma Smart Patrol gaat bovenstaande ontwikkelingen doorvoeren in de bestaande processen. Vanaf 2019 worden vanuit steeds meer binnenvaartschepen beelden verwerkt. De daaruit voortkomende informatie wordt automatisch doorgestuurd naar de juiste organisatieonderdelen.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Informatievoorziening, Vaarwegen
Technology Readiness Level
TRL 5

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.