Digitaal schouwen vaarwegen


Het project digitaal schouwen van vaarwegen is een onderdeel van het programma Smart Patrol van VWM. Het programma Smart Patrol werkt samen met Datalab van Rijkswaterstaat.

Eerder is er geëxperimenteerd met digitaal schouwen door middels van camera's en algoritmes. Dit experiment heeft aangetoond dat digitaal schouwen (tot op zekere hoogte) technisch uitvoerbaar is maar ook dat er nog veel technische- en vooral ook organisatorische vraagstukken zijn op te lossen. Dit is in 2019 verder onderzocht en helpt ons nu om de algemene ontwikkeling bij de CIV, van zogenaamde bouwblokken, te verbinden met praktisch gewenste toepassingen bij VWM.

5

Wat gebeurt er in 2020?

Het streven is om in 2020 een aantal fundamenten te hebben staan waarmee we niet alleen Digitale Schouw maar meer in het algemeen een innovatief gebruik van camera’s kunnen realiseren in de nabije toekomst.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Informatievoorziening, Vaarwegen
Technology Readiness Level
TRL 5

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.