Verbetering hydrologische modellering Maasgebied


Met de huidige kennis kan Rijkswaterstaat de uitwisseling tussen verschillende grondwater en het oppervlaktewater steeds beter in kaart brengen. Dit is bijvoorbeeld van belang om een toekomstbestendige zoetwatervoorziening te kunnen bepalen. Maar in het Maasgebied is de uitwisseling van waterstromen met de huidige modellen vaak nog niet goed te voorspellen. Daarom is er begin 2018 besloten om een 4-jarig PHD-traject te starten.

Het doel van het PDH-traject: het verbeteren van de huidige hydrologische modellen die Rijkswaterstaat in de dagelijkse praktijk gebruikt om zowel hoog- als laagwater in het Maasgebied te simuleren. Het onderzoek kijkt ook hoe Rijkswaterstaat met (toekomstig) beschikbare data, zoals  over bodemvochtschattingen, de uitwisseling van waterstromen beter kan voorspellen.

Onderzoeken in 2018/19

In 2018 is al onderzocht welke grondwateruitwisseling er bestaat tussen de verschillende stroomgebieden in de Maas. Ook is gekeken in hoeverre bodemvocht nauwkeurig geanalyseerd kan worden met behulp van satellietdata in plaats van met bestaande modellen. Daarbij is antwoord gezocht op vragen als: waar in het Maasgebied geven de satellietdata een betere voorspelling van de waterafvoer dan de modellen die alleen op neerslag en verdamping gebaseerd zijn? En: hoe kan een analyse worden gemaakt als de aardobservaties van een satelliet geen beeld geven van de bodem, zoals in beboste gebieden?

Onderzoeken in 2020

In 2020 gebruikt Rijkswaterstaat de onderzoeksresultaten om de voorspelling van zijn modellen te verbeteren. Dit gebeurt onder meer door de modellen tijdens de berekening te corrigeren met satellietdata. Rijkswaterstaat werkt in dit onderzoek samen met de TU Delft, Deltares en Van der Sat. Dit bedrijf is gespecialiseerd is in het op afstand meten van bodemvocht met behulp van bijvoorbeeld satellietdata.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Informatievoorziening, Watersystemen

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.