Fietsbehoeften in beeld


Nederland is een fietsland. Door de groeiende verstedelijking en toenemende verkeersdrukte staat onze bereikbaarheid in brede zin onder druk. In steden zijn fietsers sneller, gezonder, productiever en goedkoper. Fietsers dragen bij aan onze economie en het functioneren van onze maatschappij. Daarom wil Rijkswaterstaat met toekomstige innovaties aansluiten bij de behoeften van fietsers.

Om dat te kunnen moeten we wel eerst weten wie die fietser is? En wat beweegt hij/zij? Om hierachter te komen heeft Rijkswaterstaat het service design bureau Muzus gevraagd de behoeften van fietsers in kaart te brengen door middel van contextmapping.

fietser

Het leverde een indeling op van vier fietstypen: doorstromers, racers, opletters en genieters. Met deze typen kun je het gesprek aan gaan over toekomstige infrastructuur op basis van behoeften.

In 2019 zal Rijkswaterstaat met de fietstypen in de  hand naar een bestaande fietsroute gaan kijken. Met deze praktijkervaringen vult Rijkswaterstaat de bestaande opzet aan.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Leefomgeving, Wegen

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.

Opgeleverde producten

Meer weten? Lees hier verder.