Validatie MIT scan


Om de laagdikte van asfalt te bepalen worden normaliter een aantal boorkernen genomen. Zo kan men bij projecten aantonen dat de gevraagde asfalt-laagdikte is geleverd. Rijkswaterstaat heeft het Innovatie TestCentrum gevraagd een alternatieve, niet-destructieve techniek te valideren, de zogeheten MIT scan.

Deze elektromagnetische methode is in diverse landen, waaronder Duitsland, al erkend als alternatief voor het meten van de laagdikte.

Statistische analyse

De toegeleverde data zijn in 2018 gebruikt in een statistische analyse. In deze analyse is gekeken naar zaken als systematische afwijkingen, herhaalbaarheid, reproduceerbaarheid, de invloed van het type asfalt en de kans op onterecht goed- of afkeuren.

MIT-scan T3

Toelatingsprocedure

Op basis van de resultaten werkt Rijkswaterstaat in 2019 onder andere verder aan het opzetten van een uitgewerkte algemene toelatingsprocedure, net als aan  (gedeeltelijke) toelating voor gebruik door RWS.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Informatievoorziening, Wegen
Technology Readiness Level
TRL 7

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.