Achteroevers


Nederland is rijk aan zoet water. Het IJsselmeer en Markermeer vormen samen dé regenton van Nederland. Er liggen kansen om dit water beter te benutten. Rijkswaterstaat ontwikkelde daarom met Deltares het concept achteroevers.

Door zoet water uit het IJsselmeer in de polder achter de dijken te laten, en het waterpeil naar wens aan te passen, krijgt het water een nieuwe functie. Dit kan meerwaarde bieden op het vlak van ecologie, economie, recreatie en mogelijk zelfs voor drinkwater.

Proeftuinen

Rondom het IJsselmeer wordt momenteel in twee proeftuinen met dit innovatieve concept geëxperimenteerd: een ecologische proeftuin in de Koopmanspolder en een economische proeftuin in Achteroever Wieringermeer.

achteroever Wieringermeer luchtfoto

Opschaling van het concept

Deze ontwikkelingen in de Wieringermeer en de Koopmanspolder zijn een inspiratiebron voor overheden, bedrijven, onderwijs en wetenschap. De ambitie is om in het IJsselmeergebied meer achteroevers te ontwikkelen. Daarnaast is het concept een waterinnovatie met de potentie om wereldwijd te exporteren.


Projectsoort
Niet van toepassing
Thema
Leefomgeving, Watersystemen

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.