Achteroevers


Nederland is rijk aan zoet water. Het IJsselmeer en Markermeer vormen samen dé regenton van Nederland. Er liggen kansen om dit water beter te benutten. Rijkswaterstaat ontwikkelde daarom met Deltares het concept Achteroevers.

Door zoet water uit het IJsselmeer in de polder achter de dijken te laten, en het waterpeil naar wens aan te passen, krijgt het water een nieuwe functie. Dit kan meerwaarde bieden op het vlak van ecologie, economie, recreatie en mogelijk zelfs voor drinkwater.

Proeftuinen

Rondom het IJsselmeer is in twee proeftuinen met dit innovatieve concept geëxperimenteerd: een ecologische proeftuin in de Koopmanspolder en een economische proeftuin in Achteroever Wieringermeer. Onderzoek in de Koopmanspolder loopt nog steeds. Het door Europa medegefinancierde  project Achteroever Wieringermeer is afgerond en de rapportage over de opgedane kennis en ervaring komt in de loop van dit jaar beschikbaar. Het vervolgtraject is in ontwikkeling.

achteroever Wieringermeer luchtfoto

Opschaling van het concept

De kijk op waterbeheer en watergebruik verandert. De ontwikkelingen in de Koopmanspolder en  de Wieringermeer zijn daarom juist nu interessant voor overheden, bedrijven, onderwijs en wetenschap. Er zijn vergevorderde plannen om in het IJsselmeergebied meer Achteroevers te ontwikkelen, zowel langs de Markermeerkust als de Friese kust. Het concept Achteroevers is een inspiratiebron voor de verkenningen Oostvaardersoevers en Wieringerhoek. Daarnaast is het concept een waterinnovatie met de potentie om wereldwijd te exporteren.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Leefomgeving, Watersystemen

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.