Praktijkproef Amsterdam


De Praktijkproef Amsterdam (PPA) richt zich sinds 2012 op het integreren van innovatieve systemen in de auto en op de weg. De proeven leveren nieuwe en verbeterde diensten op voor weggebruikers. Met als doel een betere doorstroming van het verkeer, veiliger verkeer en een schonere stad. Daarnaast leiden de proeven tot nieuwe markten voor het bedrijfsleven.

In de periode tussen 2018 en 2021 werkt PPA samen met de automotive industrie, serviceproviders en ITS bedrijven aan de pilots van de Europese projecten SOCRATES2.0 en Concorda.

Metropoolregio Amsterdam

Concorda richt zich op het testen van communicatietechnologie en gebruikerstoepassingen die nodig zijn om autonoom rijden mogelijk te maken. In de zomer van 2019 voert PPA Concorda-proeven uit met zelfrijdende auto's op het Rijks, provinciaal en stedelijk wegennet in de Metropoolregio Amsterdam. Dit doen we in samenwerking met Fiat Chrysler Automotive en NXP. De communicatie-infrastructuur en gebruikerstoepassingen zijn in 2018 uitgewerkt en voorbereid.

ppa

Publiek-private samenwerking

Bij SOCRATES2.0 richt zich op het ontwikkelen van slimme verkeersinformatie- en navigatiediensten voor weggebruikers, zoals geoptimaliseerd navigatieadvies bij grote evenementen en bij wegwerkzaamheden. De uitdaging zit hierbij niet alleen in de technische realisatie van de diensten, maar vooral ook in de manier van samenwerken. In 2018 is uitgewerkt welke nieuwe vormen van publiek-private samenwerking mogelijk zijn en is de pilot Amsterdam waarin PPA participeert voorbereidt. Hieraan gaan 6.000 weggebruikers meedoen vanaf de zomer van 2019.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Informatievoorziening, Wegen

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.