Nationaal consortium zon op infra


De klimaatdoelstellingen van Parijs vragen een versnelling van het opwekken van hernieuwbare energie. Ruimte is schaars in Nederland, waardoor een goede inpassing noodzakelijk is. Rijkswaterstaat wil het eigen areaal steeds meer geschikt gaan maken voor het opwekken van hernieuwbare energie. Innovatiedoel daarbij is om ruimte zoveel mogelijk dubbel te gebruiken.

Het SEAC (onderdeel van TNO) is gespecialiseerd in het testen en doorontwikkelen van zonnepanelen en samenhangende technieken. Op die manier worden kwalitatief goede zonnepanelen tegen een acceptabele prijs beschikbaar gemaakt voor brede toepassing. De ontwikkeling vindt vaak plaats met subsidies, soms via een samenwerkingsverband.

Economische concurrentiekracht

TKI Urban Energy ontwikkelt energie-innovaties voor een snelle transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in de gebouwde omgeving en de infrastructuur. Hiermee versterkt zij de economische concurrentiekracht van betrokken bedrijven en kennisinstellingen.

nazon

Nationaal Consortium

Om de krachten verder te bundelen zijn Rijkswaterstaat, het SEAC en TKI Urban Energy een Nationaal Consortium Zon op Infra gestart. Doel is om de grootschalige opwekking van hernieuwbare energie met geïntegreerde zonnepanelen te versnellen via een gezamenlijke leeromgeving. Door bundeling van expertise staat er een krachtig organisatie die vanuit investering, techniek en realisatie de toepassing en integratie van zon op infra kan versnellen.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Leefomgeving, Wegen

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.