Circulair wegmeubilair


Nederland wil in 2050 een volledig circulaire economie realiseren. Rijkswaterstaat werkt hier hard aan mee. Om de CO₂-uitstoot te verlagen, moet het gebruik van grondstoffen omlaag. Een van de manieren om dat te bereiken, is een circulaire behandeling van wegmeubilair in aanleg en onderhoud. Rijkswaterstaat stimuleert het verduurzamen en hergebruiken van wegmeubilair.

Dit doet Rijkswaterstaat door:

  • het bevorderen van bestaande, bijvoorbeeld houten, alternatieven
  • het laten ontwikkelen van nieuwe producten, zoals bio-composiet met gras en riet van het beheersgebied van Rijkswaterstaat
  • nieuwe circulaire ontwerpen

We werken hiervoor nauw samen met marktpartijen die de materialen ontwikkelen en testen.

Actief bijdragen

Ons doel is om in 2025 voor elke vorm van wegmeubilair een bruikbaar circulair of biobased alternatief te hebben. En om deze alternatieven in elke contractvorm terug te zien. Op deze manier dragen we actief bij aan de ambities van Rijkswaterstaat voor circulair werken: minder grondstofverbruik, minder restafval en minder CO2-uitstoot.

Foto circulair wegmeubilair

Vervolgacties op voorstellen

Operationeel zijn er drie sporen: daadwerkelijk plaatsen van alternatieven, productontwikkeling en implementatie in de werkprocessen. In 2018 zijn voor deze sporen voorstellen ontwikkeld en in 2019 werd de productencatalogus afgerond. Ook werden biobased aanwijsborden en biobased geluidschermen. geplaatst. Biobased geleiderail, verlichting en wegkantsystemen werden doorontwikkeld. Voor de implementatie besteden we aandacht aan contractteksten, kaderdocumenten en ruimtelijke inpassing in het areaal. 2019: productencatalogus ontwikkeld. En die 4 dingen op areaal geplaatst. Ook in 2020: vindt doorontwikkeling van andere producten plaats en zullen we circulair wegmeubilair implementeren binnen de organisatie, door hierover webinars te geven voor de districten.

11 categorieën

Rijkswaterstaat onderscheidt 11 categorieën wegmeubilair. Denk aan geleiderails, openbare verlichting, geluidschermen, verkeerskundige draagconstructies en informatieborden op verzorgingsplaatsen. In het productenoverzicht (zie pdf in rechterbalk) vindt u de categorieën wegmeubilair uitgelicht.

Ontbreekt uw product en wilt u dat wij dit erbij vermelden? Wij zijn benieuwd wat er beschikbaar is! Stuur dan een e-mail naar innovatie@rws.nl en wij nemen uw product in overweging.

Hergebruik verkeersborden en portalen

Om circulair te kunnen werken stimuleert RWS onder andere hergebruik van wegmeubilair.

Bekijk hier de video Circulair wegmeubilair: bebording.
Bekijk hier de video Circulair wegmeubilair: portalen.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Leefomgeving
Technology Readiness Level
TRL 2
TRL2
Sticker Launching Customer

Circulair wegmeubilair

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.

Productenoverzicht - voor visueel beperkten

Bent u slechtziend? Open dan deze pdf.