Bruginspectie met drones


In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Dronequest de onderkant van de Jan Blankenbrug bij Vianen geïnspecteerd met behulp van een drone. Het bedrijf maakte daarbij gebruik van een eigen ontwikkeld algoritme dat scheuren vanaf 1 cm en haarscheuren vanaf 0,1 mm kan herkennen, maar ook betonrot en roest.

Behalve om de brug te inspecteren, was het project ook bedoeld om te onderzoeken of een drone-inspectie bij dit type brug een reguliere inspectie kan vervangen. Ziet een drone ook wat een inspecteur op handafstand ziet? Is het detailniveau voldoende?

Bruginspectie - voorbeeld afgesloten brug

Kosten besparen

Door de inzet van drones bij bruginspecties kunnen veel kosten worden bespaard. Rijkswaterstaat hoeft geen boten, pontons en laagwerkers te huren en geen verkeersmaatregelen te nemen. Het inspecteren met drones levert geen verkeershinder op en is bovendien sneller, veiliger en duurzamer. Daarnaast kan Rijkswaterstaat op deze manier veel meer data over een brug inwinnen en zo het assetmanagement naar een hoger niveau tillen.

Aansluiting bij Europese onderzoeken

De resultaten van dit project kunnen de basis zijn voor de verdere ontwikkeling van sensor- en algoritme-technieken. Met het project sluit Rijkswaterstaat aan bij andere Europese onderzoeken die er op het gebied van drone-inspecties plaatsvinden.

Ook onder water in 2020

In navolging van het afwegingsmodel en dronelabel voor drones, voor inspecties boven water, heeft RWS opdracht gegeven aan ZXY-Cloud voor het opstellen van een afwegingsmodel en ROV-label ten behoeve van inspecties onderwater. ROV staat voor Remotely Operated Vehicle en is een op afstand bestuurbare onderwaterrobot.

De principes en uitgangspunten van het afwegingsmodel ontlopen elkaar niet veel. De risicobeoordelingsdomeinen blijven hetzelfde alleen zijn de risico’s specifiek gericht op onderwaterinspecties aan objecten van het hoofdvaarwegsysteem en het hoofdwatersysteem. In het label zijn de volgende beoordelingsdomeinen opgenomen:
Kosten, Veiligheid, Bereikbaarheid, Rechtmatigheid en Milieu.

Sensortechnieken

Naast het stimuleren en implementeren van drones en ROV’s in de inspectiewereld, volgt RWS ook de ontwikkelingen van toe te passen sensortechnieken die voor inspectiedoeleinden gebruikt kunnen worden.

Artificial Intelligence / machine-learning

Bij de inspectiewerkzaamheden met drone en ROV komt heel veel data beschikbaar. Om nu de inspecteur geen 10 tallen foto’s of videobeelden te laten beoordelen op schade beelden, kan AI, met machine-learning, worden toegepast om de computer de schadebeelden te laten detecteren. Uiteraard moeten de resultaten van de AI worden geverifieerd door een inspectiedeskundige. Om de AI en machine-learning RWS-breed in te zetten, overweegt RWS ook voor dit item een 'handreiking AI ten behoeve van inspecties' op te stellen.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Informatievoorziening, Vaarwegen, Wegen

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.