Bruginspectie met drones


In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Dronequest de onderkant van de Jan Blankenbrug bij Vianen geïnspecteerd met behulp van een drone. Het bedrijf maakte daarbij gebruik van een eigen ontwikkeld algoritme dat scheuren vanaf 1 cm en haarscheuren vanaf 0,1 mm kan herkennen, maar ook betonrot en roest.

Behalve om de brug te inspecteren, was het project ook bedoeld om te onderzoeken of een drone-inspectie bij dit type brug een reguliere inspectie kan vervangen. Ziet een drone ook wat een inspecteur op handafstand ziet? Is het detailniveau voldoende?

afb bruginspectie

Kosten besparen

Door de inzet van drones bij bruginspecties kunnen veel kosten worden bespaard. Rijkswaterstaat hoeft geen boten, pontons en laagwerkers te huren en geen verkeersmaatregelen te nemen. Het inspecteren met drones levert geen verkeershinder op en is bovendien sneller, veiliger en duurzamer. Daarnaast kan Rijkswaterstaat op deze manier veel meer data over een brug inwinnen en zo het assetmanagement naar een hoger niveau tillen.

Aansluiting bij Europese onderzoeken

De resultaten van dit project kunnen de basis zijn voor de verdere ontwikkeling van sensor- en algoritme-technieken. Met het project sluit Rijkswaterstaat aan bij andere Europese onderzoeken die er op het gebied van drone-inspecties plaatsvinden.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Informatievoorziening, Vaarwegen, Wegen

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.