Circulaire catering


Rijkswaterstaat wil ook in zijn eigen bedrijfsvoering duurzaam en circulair zijn. Daarom is een project gestart om met de eigen catering in 8 jaar tijd te groeien naar het maximaal haalbare op het gebied van circulaire catering.

Dat wil zeggen dat we hulpbronnen en grondstoffen optimaal gebruiken en beheren, minder voedsel verspillen en reststromen optimaal gebruiken waardoor minder milieudruk ontstaat.

circulairecatering

Het aandeel plantaardig eiwit in het menu wordt verhoogd, wat resulteert in een forse reductie van de CO2-uitstoot. Daarnaast krijgen ook gezonde voeding, sociale aspecten als 'eerlijke handel' en 'kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt' een plek. Begin 2019 wordt dit contract met de cateraar getekend.

Totale kosten voor het contract bedragen circa 2 miljoen euro per jaar. Het betreft hier 14 locaties Rijkswaterstaat en KNMI samen, plus nog 2 locaties voor het CJIB. De omzet van de restaurants die door de bezoekers wordt betaald, is hierin niet meegerekend. Het innovatiebudget voor 2019 bedraagt voor Rijkswaterstaat 100.000 euro. De cateraar investeert hiervoor zelf ook 100.000 euro. De investeringsbudgetten voor de doorontwikkeling van deze innovaties na 2019 worden op dit moment onderzocht.


Sticker Launching Customer