De Digitale Rivier


De wereld om ons heen digitaliseert in hoog tempo. Digitalisering verandert verwachtingen van gebruikers van het rivierengebied. Tegelijkertijd biedt digitalisering nieuwe mogelijkheden om onze taken steeds efficiënter en effectiever uit te voeren. Met de Digitale Rivier wil Rijkswaterstaat zich hierop voorbereiden.

De manier waarop Rijkswaterstaat invulling geeft aan haar taken (werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland), verandert. Rijkswaterstaat wil ook gastvrij zijn. Dit houdt in: proactief ingaan op wensen en signalen van gebruikers van het rivierengebied: schippers, agrariërs, bewoners, recreanten.

Partners en gebruikers

Rijkswaterstaat kan deze taken niet meer alleen uitvoeren en zal moeten gaan samenwerken met partners en gebruikers. In het programma de Digitale Rivier leert Rijkswaterstaat samen met hen te experimenteren.

We combineren nieuwe digitale technieken, werkwijzen en samenwerkingsvormen.

In een periode van twee jaar zullen we tien à vijftien experimenten in het rivierengebied uitvoeren. Bijvoorbeeld het voorspellen van de waterdiepte voor de beroepsvaart. Of de informatievoorziening rond het gebruik en beheer van uiterwaarden.

_DSC1172

Leren van het experimenteren

De Digitale Rivier levert resultaten op 4 niveau’s:

  1. Digitale oplossingen die de klantwaarde verbeteren, zoals apps en andere tools. Deze kunnen we breed en voor langere tijd inzetten.
  2. Een methodiek, werkwijze, ecosysteem waarmee we innovaties kort-cyclisch en samen met partners en doelgroep uitvoeren. Dit is ontwikkeld voor de toepassing rivieren, maar is bij succes ook toepasbaar in andere domeinen.
  3. Leerresultaten en (praktijk)ervaring, ook als een experiment mislukt. Bijvoorbeeld nieuwe kennis of een veranderde mindset en houding, gericht op klantwaarde, samenwerking en ondernemerschap.
  4. Een beter beeld van de digitalisering die van buiten op ons af komt, wat dit betekent, en hoe we hier op een effectieve manier op in kunnen spelen.

Projectsoort
TRL 6
Thema
Informatievoorziening, Leefomgeving, Vaarwegen, Watersystemen

Contact

Heb je vragen of wil je sparren? Neem contact op met Benno Bultink, programmamanager van de Digitale Rivier.
Telefoon: 06 514 224 29
Mail: benno.bultink@rws.nl